V pondělí 13. listopadu je památka sv. Anežce České, panny. Mše svaté v tento den v 7:00 hodin v kostele a v 17:00 hodin u sester Misionářek Lásky.

Taneční škola pro seniory je na faře každé úterý po večerní mši svaté.

Na přímluvnou modlitbu za vaše těžkosti, nemoci, rozhodnutí... můžete přijít 16. listopadu. Domluvte se prosím předem s otcem Dominikem.

V pátek 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
Příští neděli 19. listopadu je světový den chudých.
Bude sbírka na katolická média.

Týden modliteb za mládež bude od 19. do 26. listopadu.

Ve 14:00 hodin ve farní kapli jste zváni na mši sv. v polštině.
Před večerní mší sv. bude pobožnost k Pražskému Jezulátku.

Setkání pro muže bude příští úterý 21. listopadu.

Po celý měsíc se modlíme „Otčenášky“ - růženec za naše zemřelé blízké. Zveme ke společné modlitbě v pondělí v 6:00 hodin, ostatní dny v týdnu v 16:00 hodin.

Srdečně zveme na dvoudenní poutní zájezd do Wadowic, Kalwarie Zebrzydowske a Krakówa Lagewnik. Koná se od 30. listopadu do 1. prosince. Přihlásit se můžete do 22. listopadu. Cena je 900,- Kč. Bližší informace na plakátku ve vývěsce nebo u otce Dominika.

V letošním roce jsme se rozhodli pořídit nový betlém. Zveme Vás k účasti na tomto díle. Můžete přispět do pokladničky označené „Dar na betlém a vánoční výzdobu“. Můžete také přispět osobně na faře nebo poslat finanční dar na účet farnosti. Můžete si také vybrat část betléma - některou ze soch, kterou chcete „adoptovat“.

Během zimního období budou mše svaté ve všední dny od pondělí do soboty slouženy v kapli na faře. Nedělní mše svaté zůstávají v kostele. V lavicích se bude topit, tak prosíme zavírejte dveře.

V sobotu odešla k Pánu paní Alena Vyšínová. Poslední rozloučení s naší sestrou bude v pátek 17. listopadu v 10 hodin.