Seznam duchovních farnosti

Pastorační spolupracovníci farnosti

Robert Jasiulewicz OSPPE

Robert Jasiulewicz OSPPE

farář ( od 1.9.2023 )

Datum svěcení: 8.8.1996

Franciszek Gajewski OSPPE

Franciszek Gajewski OSPPE

administrátor (1.8.2017 - 31.8.2023 )

Dominik Partyka OSPPE

Dominik Partyka OSPPE

farní vikář ( od 20.8.2018 )

Datum svěcení: 8.6.1996

Bogdan Stępień OSPPE

Bogdan Stępień OSPPE

farář (1.8.1996 - 31.7.2017 )

Franciszek Gajewski OSPPE

Franciszek Gajewski OSPPE

farní vikář (26.6.1998 - 31.7.2017 )

Tadeusz Słoniak OSPPE

Tadeusz Słoniak OSPPE

farní vikář (22.6.2014 - 20.8.2018 )

Datum svěcení: 24.5.2014

Tadeusz Słoniak OSPPE

Tadeusz Słoniak OSPPE

jáhen (22.2.2014 - 24.5.2014 )

Dominik Partyka OSPPE

Dominik Partyka OSPPE

farní vikář (1.9.2010 - 19.8.2012 )

Franciszek Gajewski OSPPE

Franciszek Gajewski OSPPE

farář (13.7.1994 - 30.7.1996 )

Wiesław Zając OSPPE

Wiesław Zając OSPPE

farní vikář (30.7.1994 - 1.6.1998 )

Karl Krischke, Th.D.

Karl Krischke, Th.D.

neuvedeno

ThDr. Karl Krischke se narodil 27.8.1910 v Ostravě.

Od dětství navštěvoval přívozský kostel, v Ostravě chodil do školy i gymnázia.

Teologickou fakultu studoval 1930-1935 v Olomouci. Po vysvěcení byl téhož dne slavně přivítán u přévozského kostela, kde měl 14.7.1935 prvotiny. Průvod z domu byl velkolepý. Kázalo se německyi česky, kněžé a bohoslovců bylo 18.

Po slavné první mši působil v Olomouci, Rýmařově, Bílovci, Bravanticích. Během služby se připravoval na doktorát, který získal 1941 a byl i na vojně. Často jezdíval domů a pokaždé celebroval v Přívoze.

Po osvobození 1945 se odstěhoval do Vídně a tam kolem roku 1963 zemřel.

Alois Wyka, Th.D.

Alois Wyka, Th.D.

neuvedeno

ThDr. Alois Wyka se narodil 20.6.1893 v Hlučíně jako syn horníka, celé mládí prožil v Přívoze, kam se jeho rodiče přestěhovali. Zde chodil do obecné školy, gymnázium studoval v Ostravě., teologickou fakultu v Olomouci. 

Na kněze byl vysvěcen 5.7.1917, o tři dny později se v Přívoze konala jeho primiční mše. Před koncem války byla situace velmi tíživá, krátce před prvotinami se prý konala velká hladová revoluce, při níž bylo vydrancováno mnoho obchodů a rozbito mnoho výkaldních skříní, tekla prý i krev. I přesto bylo na mši mnoho lidí, včetně vekého počtu družiček.

Protože P. Wyka uměl dobře německy, posílali jej nejprve mezi německé obyvatelstvo (Vítkov, Šternberk, Nový Malín, Uničov). Později se dostal mezi česky mluvící věřící do Prostřední Suché na Těšínsku a na Slezskou Ostravu. Byl jednatelem Katolického lidového spolku v Přívoze a míval často nábožensék přednášky. Jako profesor náboženství působil v Hlučíně a Ostravě.

Po 2. světové válce odešel do výslužby, stále ale rád pomáhal v duchovní správě. V r. 1956 těžce onemocněl a i přes přechodné uzdravení, 15.3.1961 zemřel v nemocnici v Petřkovicích. Byl pohřben za velké účasti věřících i kněží.

1