Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OSTRAVA-PŘÍVOZ
od 3.3. do 10.3.2024

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
3.3.
3. NEDĚLE POSTNÍ 08:00 Farní kostel: Za † Reg Colles
10:00 Farní kostel: Křížová cesta s dětmi
10:30 Farní kostel: pro rodiny Za farní společenství
Za Boží požehnání pro sestru a její rodinu
17:00 Farní kostel: Na přímluvu sv. Josefa a Neposkvrněné Panny Marie za potřebné milosti pro papeže Františka a naše biskupy.
PO
4.3.
pondělí 3. postního týdne 07:00 Farní kaple: Za rodinu Kantorovou
16:30 Řeholní dům sester Misionářek Lásky: Za † Reg Colles
ÚT
5.3.
úterý 3. postního týdne 17:00 Farní kaple: Za † Reg Colles
ST
6.3.
středa 3. postního týdne 17:00 Farní kaple: Za † Reg Colles
ČT
7.3.
čtvrtek 3. postního týdne 17:00 Farní kaple: Za nová povolání

8.3.
pátek 3. postního týdne 09:00 Farní kaple: Adorační den farnosti
16:15 Farní kaple: Křížová cesta
17:00 Farní kaple: Na poděkování za 60 let života s prosbou o dary Ducha svatého
18:30 Farní kostel: Za uzdravení, smíření a odpuštění
(začíná adorací a přímluvnou modlitbou)
SO
9.3.
sobota 3. postního týdne 17:00 Farní kaple: (s nedělní platností) Za Boží požehnání pro vnoučata
NE
10.3.
4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare) 08:00 Farní kostel: Za † manžela, rodiče Biravských, Grolíkovy, Procházkovy a příbuzenstvo
10:00 Farní kostel: Křížová cesta s dětmi
10:30 Farní kostel: pro rodiny Za Boží požehnání pro otce Dominika u příležitosti jeho svátku
Za farní společenství
17:00 Farní kostel: Za † Reg Colles
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY