Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OSTRAVA-PŘÍVOZ
od 26.6. do 3.7.2022

neděle 26.6. 13. neděle v mezidobí
08:00 Za Alfonse Buchtu, manželku Lucii a rodinu Bartuskovou a Volnou
10:30 Za farní společenství
17:00 Za † Petra Wanderburga
pondělí 27.6. sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Den modlitby a postu za farnost
07:00 Za † Petra Wanderburga
úterý 28.6. památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
17:00 Za † Zdeňku Bělochovou a zemřelé klienty Charity
středa 29.6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
17:00 Za společenství CHO
čtvrtek 30.6. čtvrtek 13. týdne v mezidobí
17:00 Za † Petra Wanderburga
pátek 1.7. pátek 13. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
17:00 Za rodinu Oravcovou
sobota 2.7. sobota 13. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
17:00 Za zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro Marii Krupou
 
Za † Petra Wanderburga
neděle 3.7. 14. neděle v mezidobí
08:00 Za Boží požehnání pro Jitku Podivínskou; za † manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu
10:30 Za farní společenství
17:00 Za † Petra Wanderburga