Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OSTRAVA-PŘÍVOZ
od 4.6. do 11.6.2023

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
4.6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 08:00 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: Za † manželku a syna
10:30 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: Za farní společenství
17:00 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: Za † Luboše Liberdu
PO
5.6.
památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 07:00 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: Za † Luboše Liberdu
17:30 Řeholní dům sester Misionářek Lásky: ...
ÚT
6.6.
sv. Norberta, biskupa 17:00 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: Za Petra Kufu
ST
7.6.
středa 9. týdne v mezidobí 17:00 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: Za † rodinu Herkovu, Bačovu a duše v očistci
ČT
8.6.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 08:00 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: ...
17:00 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: Za † Luboše Liberdu

9.6.
sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 17:00 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: Za rodinu, rodiče z obou stran, sourozence s rodinami, zemřelé a duše v očistci
SO
10.6.
sobota 9. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 17:00 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: Na úmysl dárce
NE
11.6.
10. neděle v mezidobí 08:00 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: Za † Marii Mazochovou a živou rodinu
10:30 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: Za Kláru Kufovou s prosbou o zdraví duše a těla
14:00 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: Za farní společenství
v polštině
17:00 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: Na úmysl dárce