Milí přátelé, pomalu končí církevní rok, přichází advent, blíží se Vánoce. S touto dobou nastává čas příprav na svátky. Uklízíme, pečeme, nakupujeme dárky, slavnostně zdobíme své příbytky...

Také v našem kostele chceme, aby vše vypadalo krásně a slavnostně. Aby veškerá výzdoba zdůraznila slavení narozenin našeho Krále a přiblížila nás k Němu.

V letošním roce jsme se rozhodli pořídit nový betlém. Pořízení takového betléma je určitě velkou radostnou událostí pro celou farnost. Neobejde se však bez Vaší podpory. Pozýváme Vás k účasti a podpoře tohoto díla. Můžete přispět třeba tím vdoviným haléřem do pokladničky označené „Dar na betlém a vánoční výzdobu“. Můžete přispět osobně na faře nebo poslat finanční dar na účet farnosti. Můžete si také vybrat část betléma - některou ze soch, kterou chcete „adoptovat“. V tom případě nás nejlépe předem kontaktujte, abychom ověřili, která socha ještě nemá dárce. Děkujeme.

V betlému je

☑ Ježíšek v jesličkách
☑ Marie
☑ Josef
☑ anděl
3 králové (☑ Kašpar, ☐ Melichar, ☐ Baltazar)
☑ pastýř s ovečkou
3 zvířátka (☑ ovečka, ☑ oslík a ☑ vůl)

adoptována     částečně adoptována    volná k adopci

Figurky jsou vyrobené z epoxidové pryskyřice s velkým důrazem na detail. Nejvyšší postava měří přibližně 92 cm.

Cena jedné sochy je 6.500,- Kč.