Týden farnosti

Týden farnosti

Pravidelné aktivity ve farnosti během týdne

PONDĚLÍ
Den modlitby a postu (poslední pondělí v měsíci)
  6:00-6:45 adorace, sv. zpověď
  6:40 májová pobožnost
  7:00 mše sv.
16:30 mše sv. u sester Misionářek Lásky

ÚTERÝ
16:00-16:50 adorace, sv. zpověď
16:40 májová pobožnost
17:00 mše sv.
18:00 taneční škola pro seniory
18:00 setkání pro muže (třetí úterý v měsíci)

STŘEDA 
16:00-16:50 adorace, sv. zpověď
16:40 májová pobožnost
17:00 mše sv., nešpory
18:00 společenství charismatické obnovy

ČTVRTEK
15:30 náboženství - příprava dětí na první svaté přijímání
15:50 modlitba za kněze (první čtvrtek v měsíci)
16:00-16:50 adorace, sv. zpověď
16:40 májová pobožnost
17:00 mše sv.

PÁTEK
adorační den farnosti (druhý pátek v měsíci, po celý den možnost adorace, aktuálně viz. OZNÁMENÍ)
15:00 zkouška dětské scholy 
16:00-16:50 adorace, sv. zpověď
16:40 májová pobožnost
17:00 mše sv.
18:30 adorace, přímluvná mo­dlitba, pomazání olejem sv. Charbela (druhý pátek v měsíci)
19:00 mše sv. za uzdravení (druhý pátek v měsíci)

SOBOTA
prvosobotní setkání dětí (první sobota v měsíci)
15:15 večeřadlo (první sobota v měsíci)
16:00-16:50 adorace, sv. zpověď
16:40 májová pobožnost
17:00 mše sv.

NEDĚLE
Sbírka na opravy (poslední neděle v měsíci)
  7:00-8:00 sv. zpověď
  7:40 májová pobožnost
  8:00 mše sv.
           po ranní mši sv. setkání Živého růžence (první neděle v měsíci)
10:00-10:30 sv. zpověď
10:30 mše sv. pro rodiny
14:00 mše sv. polsky (jen 3. neděli v měsíci, aktuálně viz. OZNÁMENÍ)
16:00-16:50 adorace, sv. zpověď
16:15 Pobožnost k Pražskému Jezulátku (třetí neděle v měsíci)
17:00 mše sv.