Týden farnosti

Týden farnosti

Pravidelné aktivity ve farnosti během týdne

PONDĚLÍ
Den modlitby a postu (poslední pondělé v měsíci)
6:00-6:45 adorace, sv. zpověď
6:40 májová pobožnost (v květnu)
7:00 mše sv.

ÚTERÝ
16:00 nešpory, adorace
16:00-16:50 sv. zpověď
16:40 májová pobožnost (v květnu)
17:00 mše sv.

STŘEDA 
16:00 náboženství
16:00-16:50 adorace
16:00-16:50 sv. zpověď
16:40 májová pobožnost (v květnu)
17:00 mše sv., nešpory
18:00 společenství CHO

ČTVRTEK
15:50 modlitba za kněze (první čtvrtek v měsíci)
16:00-16:50 nešpory, adorace
16:00-16:50 sv. zpověď
16:40 májová pobožnost (v květnu) 
17:00 mše sv.

PÁTEK
adorační den farnosti (druhý pátek v měsíci, po celý den možnost adorace, aktuálně viz. OZNÁMENÍ)
16:00-16:50 nešpory, adorace
16:00-16:50 sv. zpověď
16:40 májová pobožnost (v květnu)
17:00 mše sv.
18:30 adorace, přímluvná mo­dlitba, mše sv. za uzdravení (druhý pátek v měsíci)

SOBOTA
prvosobotní setkání dětí (první sobota v měsíci)
15:15 večeřadlo (první sobota v měsíci)
16:00-16:50 nešpory, adorace
16:00-16:50 sv. zpověď
16:40 májová pobožnost (v květnu)
17:00 mše sv.

NEDĚLE
Sbírka na opravy (P)
7:00-8:00 sv. zpověď
7:40 májová pobožnost
8:00 mše sv.;
lat.ordin. při ranní mši sv. (poslední neděle v měsíci)
po ranní mši sv. setkání Živého růžence (první neděle v měsíci)
10:00-10:30 sv. zpověď
10:30 mše sv. pro rodiny
14:00 mše sv. polsky (pouze v lichém týdnu, aktuálně viz. OZNÁMENÍ)
16:00-16:50 nešpory, adorace
16:00-16:50 sv. zpověď
16:15 Pobožnost k Pražskému Jezulátku (třetí neděle v měsíci)
17:00 mše sv.