Nejnovější zprávy z Církev.cz

Kardinál Duka: Vítám nového nuncia!

Nový apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Juda Tadeáš Okolo přiletí do Prahy v pátek 1. července. Přinášíme uvítací pozdrav kardinála Dominika Duky.

Číst dál

Teologická etika života. Písmo, tradice a praktické výzvy

Mons. Vincenzo Paglia, předseda Papežské akademie pro život, v rozhovoru pro vatikánská média vysvětluje účel textu "Teologická etika života. Písmo, tradice a praktické výzvy", kterou vydalo nakladatelství Lev a která je v knihkupectvích od 1. července.

Číst dál

V červenci papež vybízí k modlitbě za seniory

Ve videoposelství, kterým papež František každý měsíc doprovází úmysly Apoštolátu modlitby (Celosvětové sítě modlitby s papežem), tentokrát vybízí k modlidtbě za seniory. Na červenec totiž připadá již druhý Světový den prarodičů a seniorů, který v neděli 24.7. proběhne v Římě i v diecézích po celém světě.

Číst dál

Úvod apoštolského listu Desiderio desideravi o liturgii

Papež František včera vydal apoštolský list Desiderio desideravi pojednávající o hodnotě a smyslu liturgie. Nabízíme vám nyní pracovní překlad patnácti odstavců z úvodu tohoto listu, Po úvodním pozdravení a konstatování, že se obrací na všechny věřící, představuje Svatý otec tento list jako zdroj několika podnětů k meditaci nad krásou a pravdou křesťanské liturgie. Pokračujeme slovy listu samotného:

Číst dál

František: Církev se zavazuje k boji proti všem formám antisemitismu

V posledních několika dnech jsme papeže Františka mohli zahlédnout, jak po několikatýdenním užívání invalidního vozíku opětovně pomalu chodí a opírá se o hůl. Dnes dopoledne však kvůli akutní bolesti kolene odložil druhou plánovanou audienci: setkání se zástupci Mezinárodního židovského výboru pro mezináboženské konzultace. Připravený psaný proslov předal kardinálu Kochovi, předsedovi Dikasteria pro jednotu křesťanů, které zodpovídá rovněž za dialog s judaismem.

Číst dál

Papež: Nečiňme z Otce všech boha vlastních důvodů a národů

Papež František dnes přijal delegaci konstantinopolského ekumenického patriarchátu v rámci tradiční výměny mezi katolickou a pravoslavnou církví u příležitosti jejich patronátních svátků. Ve své promluvě vyšel z výroku ekumenického patriarchy Athenagory o sesterských církvích a bratrských národech.

Číst dál

Papež František ke španělské Charitě: Pokračujte rozhodně a radostně

Svatý otec zaslal list Manuelu Bretónovi, předsedovi španělské Charity, v němž mu blahopřál k 75. výročí založení této instituce. Jak papež poznamenává, práce Charity je cestou milosrdenství a obnovy, věnovanou těm nejposlednějším.

Číst dál

Studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zakončili školní rok

Při závěrečné mši svaté ve čtvrtek 30. června 2022 v kostele sv. Mořice ukončili letošní školní rok studenti i zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG).

Číst dál

Fotogalerie: Slavnostní uvedení biskupa Pavla Konzbula do úřadu

Přinášíme fotogalerii ze slavnostního uvedení biskupa Pavla Konzbula do úřadu brněnské diecéze.

Číst dál

Bigy se loučilo se školním rokem i spirituálem

Bohoslužbu k ukončení školního roku Biskupského gymnázia sloužil naposledy jako jeho spirituál P. Vojtěch Brož.

Číst dál

Kurz pro katechety: Boží slovo v mém životě

Centrum pro katechezi v Olomouci zve všechny, kdo doprovázejí druhé na cestě víry, na kurz nabízející podporu na cestě duchovního růstu. Kurz využívá metodu trií – malých společenství 3 lidí – kterou nabízí Komunita blahoslavenství.

Číst dál

Kniha, která provede Neratovem

Co nového v Neratově? Historii i současnost tohoto obnoveného poutního místa představuje knižní průvodce, který v těchto dnech vychází v KNA. Jsou v něm i tipy na výlety po okolí nebo třeba podrobné informace o neratovském pivu Prorok. Z knihy přinášíme dvě ukázky.

Číst dál

Pavel Kafka: Spokojený farář, náš cíl!

Po Karlu Satoriovi (1990-1992), Jiřím Mikuláškovi (1992-2019) a biskupovi Pavlu Konzbulovi (2019-2022) se R.D. Mgr. Pavel Kafka stává v porevoluční době čtvrtým generálním vikářem brněnské diecéze. Dva dny před nástupem do nové funkce jsme ho požádali o krátký rozhovor.

Číst dál

Biskup Cikrle předal štafetový kolík

V závěru bohoslužby 29. června 2022 předal biskup Vojtěch Cikrle štafetový kolík, a to nejen obrazně, svému nástupci Pavlu Konzbulovi.

Číst dál

Na Petrov přijde třetí Pavel

Po biskupovi Konzbulovi a generálním vikáři Kafkovi přijde na Petrov třetí Pavel. Biskupským vikářem pro pastoraci a vzdělávání se k 1. srpnu 2022 stane dosavadní velkomeziříčský farář a děkan R.D. Mgr. Pavel Šenkyřík. Ve funkci nahradí kanovníka Romana Kubína, který odchází do Prahy na pozici ředitele Sekce pro mládež České biskupské konference.

Číst dál

Pavel Kafka novým generálním vikářem v Brně

Při slavnostní bohoslužbě v den diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 oznámil biskup Pavel Konzbul jména svých nejbližších spolupracovníků. Generálním vikářem brněnské diecéze jmenoval od 1. července 2022 R.D. Mgr. Pavla Kafku.

Číst dál

Biskup Pavel Konzbul: Vidět, žít a vyznat

Biskupové od nás i ze zahraničí, zástupce apoštolské nunciatury, členové kapitul, rektoři seminářů a další osobnosti církevního života se sjeli do Brna, aby přivítali nově jmenovaného 14. diecézního biskupa brněnského Mons. Pavla Konzbula.

Číst dál

Svatý stolec zveřejnil překlady apoštolské konstituce Praedicate evangelium

Od dnešního data je na oficiálním vatikánském webu vatican.va k dispozici pět jazykových verzí apoštolské konstituce Praedicate evangelium o římské kurii, další tři jazyky budou brzy následovat.

Číst dál

Kněžské svěcení Pavla Kasala a Martina Matouše Vávry

V sobotu 25. června se ve zcela zaplněné českobudějovické katedrále sv. Mikuláše konal obřad kněžského svěcení.

Číst dál

Papež: Denně nosím v srdci drahou a zmučenou Ukrajinu

Po dnešní polední mariánské modlitbě Svatý otec opětovně vyzval k pomoci trpícímu ukrajinskému národu a k dialogu o tamní situaci. Upozornil na první číslo měsíčníku L´Osservatore Romano věnovaného lidem z ulice, kteří ho na Svatopetrském náměstí poprvé nabízeli, a jmenovitě pozdravil poutníky z České republiky, kteří doprovodili svého arcibiskupa při převzetí pallia.

Číst dál

Soutěž s Nocí kostelů zná své výherce

Noc kostelů sice už proběhla 10. června 2022, nicméně mnozí ji nesou v živé paměti i díky soutěžním kartičkám, které jste nám mohli zasílat na adresu olomouckého arcibiskupství, koordinujícího akci na území Olomouckého, Zlínského a částečně Pardubického a Jihomoravského kraje. Sešla se nám tu téměř stovka kartiček a všechny jsme zařadili do losování o zážitkové ceny. Ne všichni vyhrávají, ale všem děkujeme za jejich zájem – nejenže totiž nasbírali stanovený počet razítek, ale také se pochlubili, kde a co je z pestré programové nabídky nejvíce oslovilo.

Číst dál

Papež: Je zapotřebí dozrát ve víře, aby naše smýšlení a jednání plně splynuly s evangeliem

Promluva papeže Františka před polední modlitbou Anděl Páně na náměstí sv. Petra.

Číst dál

Papež František: Nestěžovat si na církev, ale zasadit se o ni

Homilie papeže Františka při mši svaté ze slavnosti sv. Petra a Pavla spojené se žehnáním pallií a jejich předáním nově jmenovaným arcibiskupům metropolitům.

Číst dál

Papež: Musíme znovu objevit krásu liturgie

Papež František dnes zveřejnil apoštolský dopis o liturgii s názvem Desiderio desideravi, kterým celou církev vyzývá, "aby znovu objevila, chránila a žila pravdu a sílu křesťanské liturgie".

Číst dál

Arcibiskup Jan Graubner obdržel pallium

Z rukou Svatého otce Františka obdržel dnes, na svátek sv. Petra a Pavla, ve svatopeterské bazilice ve Vatikánu, nastupující pražský arcibiskup Jan Graubner pallium.

Číst dál

Poslední šance: Podejte si přihlášku na Učitelství náboženství!

Máte bakalářský titul a chcete pokračovat ve studiu bez přijímacích zkoušek? Chcete učit a zajímá vás náboženství? Chcete studovat při zaměstnání? Přihlášky na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci se přijímají už jen do 11. července!

Číst dál

Arcibiskup Jan Graubner dnes obdrží od papeže pallium

Na slavnost apoštolů Petra a Pavla bude Svatý otec slavit ve vatikánské bazilice od 9.30 hodin mši svatou, při které požehná pallia, která budou následně předána arcibiskupům - metropolitům, kteří byli jmenováni v průběhu roku. Jedním z nich je i nový pražský arcibiskup Jan Graubner, který bude také při mši svaté ve Vatikánu koncelebrovat společně s papežem Františkem.

Číst dál

Vždy pro život

Editorial od Andrey Tornielliho ze soboty 25. června o rozhodnutí Nejvyššího soudu v USA v otázce potratů: "Doufejme, že rozhodnutí Nejvyššího soudu USA se stane příležitostí k přijetí zákonů na ochranu života, práv žen a mateřství."

Číst dál

Mariánská svatyně v ukrajinské Zarvanici stírá slzy

"Chceme, aby lidé viděli církev nejen ve formátu "Otče náš" a "Zdrávas Maria", ale také jako Matku církev, která slouží a pomáhá různými způsoby." V tomto duchu se proměnila nejznámější ukrajinská svatyně v centrum, které přijímá lidi vysídlené z důvodu války a pomáhá jim na různých úrovních.

Číst dál

Smutek papeže kvůli smrti migrantů v Melille a Texasu

Ve svém dnešním tweetu papež František vyjádřil smutek v souvislosti s nedávnými dvěma tragédiemi, které se týkaly migrantů v Melille a ve Spojených státech, modlí se za oběti. Papež vzývá Pána, aby "otevřel naše srdce a aby se tato neštěstí už nikdy neopakovala".

Číst dál

Papež mladým lidem: Čas prázdnin využijte dobře a zodpovědně

Ve videoposelství zveřejněném v Sorrentu v rámci týdne věnovaného prvnímu světovému summitu o turistickém ruchu mládeže, na němž se mladí lidé setkávají s vedoucími představiteli v sektoru turistického ruchu, František vyzval mladé, aby využili čas prádnin jako přípravu na výzvy budoucnosti.

Číst dál

Parolin navštíví na přání papeže Kongo a Jižní Súdán

Návštěva vatikánského státního sekretáře se uskuteční mezi 1. a 8. červencem na znamení papežovy solidarity s africkými obyvateli, které zatím nebude moci osobně navštívit, jak uvedl na začátku měsíce, když přijal žádost lékařů, aby nezmařil výsledky stále probíhající léčby kolenních kloubů.

Číst dál

Graubner: Jméno olomouckého arcibiskupa by mělo být známo zhruba do roka

Jméno nového olomouckého arcibiskupa by mělo být známo zhruba do roka. Podle Jana Graubnera, který byl v této funkci bezmála 30 let a 2. července bude uveden na svatovojtěšský arcibiskupský stolec v Praze, to odpovídá běžné praxi. Třiasedmdesátiletý Jan Graubner, který byl v polovině května jmenován 37. arcibiskupem pražským a 25. primasem českým, odchází z Olomouce do Prahy sám, bez nejbližších spolupracovníků. Počítá zároveň s tím, že ve funkci pražského arcibiskupa bude vzhledem ke svému věku přesluhovat, řekl v rozhovoru pro ČTK.

Číst dál

Rodiny, které ztratily dítě, se o prvních sobotách setkávají u Matky Boží

Rodinám po ztrátě miminka jsou určena setkání se společným slavením pobožností „prvních sobot“, které se konají v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Králíkách. Až do října je zde pořádá perinatální hospic Dítě v srdci, nejbližší setkání se uskuteční 2. července 2022.

Číst dál

Přijďte na Prašivou a vezměte si s sebou bramboru. „Společně na cestě“ v pátek 1. července.

Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským zve 1. července na setkání dětí a rodin s biskupem Martinem Davidem na hoře Prašivá. Dopolední program se mší svatou bude zahájen v 10.00 v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách. Následuje pěší pouť rodin na horu Prašivá, kde bude připraveno několik desítek interaktivních stanovišť s jednotným tématem „Společně na cestě“. Odpolední program bude ukončen v 15:30 požehnáním.

Číst dál

Papež k rodinám: Buďte znamením žijícího Krista a vstřícnou tváří církve!

V závěru Světového setkání rodin, při mši svaté na Svatopetrském náměstí v sobotu 25. června večer, papež František vyzval rodiny, aby „důvěřovaly lásce, kterou do nich vložil Bůh, a hlásaly s radostí krásu toho, že jsou rodinou“. Text tohoto misijního mandátu dostali účastníci mše svaté a nedělní modlitby Anděl Páně na kartičkách, které zdobila ikona Světového setkání rodin. Slova papeže Františka, jimiž vyslal rodiny do světa, přinášíme v plném znění:

Číst dál

Papež k rodinám z Neokatechumenátní cesty: Tatáž víra, mnoho kultur

Papež František dnes v aule Pavla VI. přijal asi pět tisíc členů Neokatechumenátní cesty: 430 rodin, které vyslal do „nejchudších a sekularizovaných“ oblastí světa, jak v úvodním pozdravu připomněl jeden ze zakladatelů tohoto hnutí, Kiko Argüello. Mnohé z těchto rodin ze zúčastnily Světového setkání rodin. Svatý otec hovořil k přítomným spatra, přičemž vyšel z evangelního úryvku, který zazněl v úvodu audience. Jeho slova přinášíme v plném rozsahu.

Číst dál

Arcibiskup Graubner: Návštěva papeže Františka v ČR teď není reálná

Návštěva papeže Františka v České republice není v současné době reálná a to i s ohledem na papežův současný zdravotní stav. ČTK to řekl olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který od 2. července nastupuje na post pražského arcibiskupa. Papeže pozval k návštěvě České republiky premiér Petr Fiala na začátku června při návštěvě Vatikánu. Návštěvu papeže zažila Česká republika naposledy před 16 lety, arcibiskup Graubner však poukázal na to, že od roku 1989 byla touto návštěvou naopak poctěna čtyřikrát, což bylo v porovnání s ostatními zeměmi výjimečné.

Číst dál

Zveřejněna nová verze vatikánské příručky k nakládání s případy sexuálního zneužívání

Dikasterium pro nauku víry dnes zveřejnilo druhou a aktualizovanou verzi „Příručky o některých bodech v postupu při nakládání s případy sexuálního zneužívání nezletilých, jehož se dopustili duchovní“, jejíž první znění bylo publikováno před dvěma lety.

Číst dál

Papež o řeholnici zastřelené na Haiti: Darovala život pro druhé až k mučednictví

Po nedělní modlitbě Anděl Páně papež František připomenul italskou řeholnici Luisu Dell´Orto, malou sestru Evangelia, která byla v sobotu zavražděna na Haiti, kde působila dvacet let. V Nigerii o minulém víkendu zemřeli násilnou smrtí dva katoličtí kněží.

Číst dál

V Nigérii byli při různých incidentech zabiti dva kněží

O víkendu byli v Nigérii zabiti dva kněží, jeden ve státě Kaduna a druhý ve státě Edo. P. Vitus Borogo, kněz sloužící v arcidiecézi Kaduna, byl zabit 25. června "na vězeňské farmě v Kujamě u silnice Kaduna-Kachia po nájezdu teroristů na farmu," uvedl kancléř kadunské arcidiecéze v prohlášení, které sdílel s ACI Africa. Padesátiletý kněz byl katolickým kaplanem na kadunské státní polytechnice. Ve státě Edo byl 26. června kolem půl sedmé ráno unesen ze své fary v katolickém kostele svatého Michaela v Ikabigbo, Uzairue, otec Christopher Odia. Únosci ho zabili, oznámila diecéze Auchi.

Číst dál

V Arcibiskupském zámku se otevírá výstava „Piaristé na Moravě a ve Slezsku“

Řád chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol se ustavil v Římě v letech 1621–1622 zásluhou španělského kněze Josefa Kalasanského. Hlavním posláním piaristů, jak jsou členové řádu nazýváni, bylo poskytovat bezplatné vzdělávání mladým lidem. Výstava, kterou na Arcibiskupském zámku v Kroměříži zahájí vernisáž ve středu 29. června 2022, se zaměří na působení řádu na Moravě a ve Slezsku.

Číst dál

Přímé přenosy z Petrova 29. června 2022

Pontifikální bohoslužbu 29. června 2022 v 16.00 hodin, kde nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze, bude živě přenášet Televize Noe a Radio Proglas.

Číst dál

Benedikce nového opata v Želivu

Biskup Jan Vokál uvede slavnostní benedikcí do opatského úřadu P. Tadeáše Róberta Spišáka, O.Praem. Pontifikální Mše svatá se uskuteční v pátek 1. července v 16. 00 hod. v opatském kostele v Želivu.

Číst dál

Setkání rodin a festival PilsAlive provázela pohodová atmosféra i déšť

Papež František svolal na sobotu 25. června Světové setkání rodin, což zna­menalo jediné – naplánovat setkání rodin i v naší diecézi. To se uskutečnilo v Lobezském parku v Plzni společně s festivalem křesťanských hudebních skupin PilsAlive.

Číst dál

Hostem velehradských oslav bude také Jindřich Štreit

Jindřich Štreit letos povede na Velehradě při Dnech lidí dobré vůle seminář určený účastníkům fotografické soutěže „Na Velehrad s fotoaparátem“. Představí své vybrané projekty a nabídne účastníkům rady a podněty pro fotografování. Součástí bude i projekce jeho fotografií, kterou hudebně doprovodí Štreitova dcera Monika Duarte Štreitová, uznávaná flétnistka a pedagožka na univerzitě v portugalském Aveiru.

Číst dál

V sobotu 2. července začíná v kapli na Radhošti poutní sezóna

V sobotu 2. července začíná v kapli na Radhošti zasvěcené sv. Cyrilu a Metodějovi program letošních sobotních poutí, při nichž bohoslužby zajišťují jednotlivé farnosti. Hned v úterý 5. července se zde uskuteční hlavní pouť ke cti svatých soluňských bratří - mše sv. budou slouženy v 9.30, 11.00, 14.00.

Číst dál

Pastýřský list kardinála Dominika Duky

Přinášíme poslední pastýřský list kardinála Dominika Duky, ve kterém bilancuje 12 let v čele Arcidiecéze pražské.

Číst dál

Biskup Jan se sešel s rodinami

Poslední den Roku rodin prožil královéhradecký biskup Jan Vokál uprostřed rodin v řeholním domě sester františkánek v Hoješíně u Seče.

Číst dál

Zakončení školního roku v církevních školách

Bohoslužby na ukončení školního roku 2021/2022 na církevních školách v královéhradecké diecézi:

Číst dál

Katechetický minikurz online pomůže rozvinout dovednosti při výuce náboženství

Centrum pro katechezi v Olomouci připravilo pro začínající katechety, ale i ty, kteří chtějí rozvinout své dovednosti, Katechetický minikurz – online. Probíhat bude prostřednictvím tematických webinářů dvakrát měsíčně ve večerních hodinách. Je možné se přihlásit na celý kurz, ale i jen na vybrané webináře.

Číst dál

Do služby v diecézi nastupují čtyři noví kněží

Kněžské svěcení, které v sobotu 25. června 2022 dopoledne v olomoucké katedrále sv. Václava uděloval arcibiskup Jan Graubner, přijali čtyři kandidáti: Josef Biernát, Pavel Fiala, Lukáš Gelnar a František Šary.

Číst dál

Nalaďte si Radio Proglas od 27. června do 3. července 2022

Přinášíme programové tipy z nabídky Radia Proglas v aktuálním týdnu.

Číst dál

Přímé přenosy bohoslužeb od 27. června do 3. července 2022

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a České televizi.

Číst dál

Mše biskupa Pavla Konzbula připomněla v Moravské Nové Vsi loňské tornádo

Lidé 25. 6. zaplnili kostel v Moravské Nové Vsi, kde se uskutečnila mše pod celebrovaná brněnským biskupem Pavlem Konzbulem. Byla připomínkou loňského tornáda, které na Břeclavsku a Hodonínsku připravilo o život šest lidí a poničilo asi 1200 domů včetně právě kostela v Moravské Nové Vsi. Místní farář Marián Kalina uvedl, že mše je poděkováním Bohu za pomoc a také všem dobrovolníkům a dárcům.

Číst dál

Papež: Podlehnout hněvu je snadné, těžší je sebeovládání po Ježíšově vzoru

Na Svatopetrském náměstí se dnes shromáždilo asi dvacet tisíc věřících k pravidelné nedělní modlitbě s papežem Františkem. V závěru se papež František myšlenkami obrátil k Ekvádoru, kde propukly protesty domorodého hnutí, a poté vyjádřil blízkost rodině a spolusestrám italské řeholnice Luisy dell'Orto, která byla včera zabita na Haiti. Nakonec papež opětovně připomněl válku na Ukrajině a vyzval, abychom nezapomínali na lidi postižené tímto konfliktem.

Číst dál

Příští setkání rodin s papežem se uskuteční v rámci římského Jubilea

Kardinál Farrell, který v sobotu večer předsedal závěrečné mši svaté X. Světového setkání rodin, oznámil další etapy těchto setkávání rodin se Svatým otcem.

Číst dál

Vysoká inflace jako mor společnosti

Inflace se po dlouhé době vynořila z temnot, kam ji svět v osmdesátých a Česko v devadesátých letech zahnaly, a ztěžuje nám zase život.

Číst dál

Papež: Církev se zrodila z jedné rodiny a tvoří ji především rodiny

Homilie papeže Františka při mši svaté v závěru X. Světového setkání rodin

Číst dál

Vigilie ze Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně na Salmově v Mikulášovicích

V pátek 24. června 2022 se od 10 hodin konala v kostele Všech svatých v Litoměřicích slavnostní mše svatá, při které se ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková rozloučila se svými spolupracovníky, aby od 1. července 2022 si mohla užívat zaslouženého odpočinku. Mši svaté předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant s nímž koncelebroval prezident Charity ČR českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád.

Číst dál