V co věříme

V co věříme

Věříme v to, že krásné, rozmanité a dokonale se doplňující stvoření je dílem někoho, kdo měl na mysli právě tuto krásu, dokonalost a užitek z ní; někoho, kdo s láskou a dobrotou osobně tvořil vše co existuje k vztahu s ním samým.

Věříme, že ten někdo je živá osobnost, tak jako stvořil nás živé osobnosti. Věříme, že je možné s ním komunikovat, protože právě k tomu nás stvořil - abychom s ním měli vztah. A i když si člověk navzdory tomu všemu vybral zlo, nenechal nás napospas důsledku toho rozhodnutí a přišel v těle jako člověk, aby sám na sebe nechal dopadnout všechnu tíhu zla. Každý, kdo jej takto přijme, pak obdrží nový život, protože on nechce, aby kdokoliv zahynul.

Věříme, že pro tuto jeho lásku s ním můžeme navázat vztah nehledě na naši dokonalost či nedokonalost; on nás vždy přijme, přijdeme-li s opravdovým srdcem. A každému, kdo to udělá, dá dar v podobě své přítomnosti v něm, která člověka vede k lepším věcem, dobru, kráse, pokoji a lásce.

Věříme v Boha Otce, Syna Ježíše Krista a Ducha svatého.