Pozvání k modlitbě

Pozvání k modlitbě

modlitba

Adorační den farnosti


Vždy druhý pátek v měsíci (kromě letních prázdnin) je po celý den v kostele nebo farní kapli vystavena Nejsvětější svátost k modlitbě. 
Adorační den je završen v 18:30 společnou adorací, přímluvnou modlitbou a mší svatou za uzdravení, smíření a odpuštění.
apostolat-modlitby

Modlitby s papežem


Na webu diecéze je stránka věnovaná „Naléhavým úmyslům Apoštolátu modlitby papeže Františka“. Cílem je, aby se k těmto modlitbám připojilo co nejvíce věřících a vytvořili „Celosvětovou síť modlitby s papežem“. 

Více k apoštolátu modlitby můžete najít zde.
modlitba

Modlitba 24/1


Modlitby 24/1 jsou farním modlitebním "řetězcem", probíhajícím právě 24 hodin v 1 den. Nejčastěji to bývá poslední pondělí v měsíci - Den modlitby a postu za farnost (vyjma určitých předem ohlášených výjimek). Tyto modlitby míří k potřebám farnosti a jejich společenství. Zapojit se může každý: v kostele je k dispozici tabulka, do které je možné zapsat se na určitou půlhodinu (nebo hodinu a více), kdy se se svou modlitbou přidáte. Pokud je vše obsazené, je samozřejmě možné modlit se i v už obsazený čas, stejně jako je možné a žádoucí připojit k modlitbě půst. Modlit se můžete na místě, kde zrovna jste, není nutné přicházet do kostela. Také forma modlitby záleží na vašem uvážení.
modlitba

Přímluvná modlitba


Rádi se pomodlíme za Vaše těžkosti, zdravotní problémy, rozhodnutí...
Po domluvě s otcem Dominikem (tel.: 734 764 258) ve vybrané čtvrteční večery ve farní kapli.