Pozvání k modlitbě

Pozvání k modlitbě

apostolat-modlitby

Modlitby s papežem


Na webu diecéze je stránka věnovaná „Naléhavým úmyslům Apoštolátu modlitby papeže Františka“. Cílem je, aby se k těmto modlitbám připojilo co nejvíce věřících a vytvořili „Celosvětovou síť modlitby s papežem“. 

Více k apoštolátu modlitby můžete najít zde.
modlitba

Modlitba 24/1


Modlitby 24/1 jsou farním modlitebním "řetězcem", probíhajícím právě 24 hodin v 1 den. Nejčastěji to bývá poslední pondělí v měsíci - Den modlitby a postu za farnost (vyjma určitých předem ohlášených výjimek). Tyto modlitby míří k potřebám farnosti a jejich společenství. Zapojit se může každý: v kostele je k dispozici tabulka, do které je možné zapsat se na určitou půlhodinu (nebo hodinu a více), kdy se se svou modlitbou přidáte. Pokud je vše obsazené, je samozřejmě možné modlit se i v už obsazený čas, stejně jako je možné a žádoucí připojit k modlitbě půst. Modlit se můžete na místě, kde zrovna jste, není nutné přicházet do kostela. Také forma modlitby záleží na vašem uvážení.