Pozvání k modlitbě

Pozvání k modlitbě

modlitba

Adorační den farnosti


Vždy druhý pátek v měsíci (kromě letních prázdnin) je po celý den v kostele nebo farní kapli vystavena Nejsvětější svátost k modlitbě. 
Adorační den je završen v 18:30 společnou adorací, přímluvnou modlitbou a mší svatou za uzdravení, smíření a odpuštění.
apostolat-modlitby

Modlitby s papežem


Na webu cirkev.cz je stránka věnovaná „Úmyslům Apoštolátu modlitby papeže Františka“. Cílem je, aby se k těmto modlitbám připojilo co nejvíce věřících a vytvořili „Celosvětovou síť modlitby s papežem“. 

Další informace k apoštolátu modlitby můžete najít zde.
modlitba

Modlitba 24/1


Modlitby 24/1 jsou farním modlitebním "řetězcem", probíhajícím právě 24 hodin v 1 den. Nejčastěji to bývá poslední pondělí v měsíci - Den modlitby a postu za farnost (vyjma určitých předem ohlášených výjimek). Tyto modlitby míří k potřebám farnosti a jejich společenství. Zapojit se může každý: v kostele je k dispozici tabulka, do které je možné zapsat se na určitou půlhodinu (nebo hodinu a více), kdy se se svou modlitbou přidáte. Pokud je vše obsazené, je samozřejmě možné modlit se i v už obsazený čas, stejně jako je možné a žádoucí připojit k modlitbě půst. Modlit se můžete na místě, kde zrovna jste, není nutné přicházet do kostela. Také forma modlitby záleží na vašem uvážení.
Pobožnost k Pražskému Jezulátku

Pražské Jezulátko


Každou třetí neděli v měsíci v 16:15 je v našem kostele pobožnost k Pražskému Jezulátku. Své díky a prosby můžete napsat na lístek a vhodit do označené krabičky u oltáře s Pražským Jezulátkem.
modlitba

Přímluvná modlitba


Rádi se pomodlíme za Vaše těžkosti, zdravotní problémy, rozhodnutí...
Po domluvě s otcem Dominikem (tel.: 734 764 258) ve vybrané čtvrteční večery ve farní kapli.