Ke zpěvu

Ke zpěvu

Zpívejte spolu s těmi, kdo hudebně doprovází bohoslužby!
Kdy hraje která schola Vám poví aplikace Farnost do kapsy (pro mobilní telefony s OS Android a Apple).

Jizerka Buchrtová a Jana Barčová

Jizerka Buchtová


Jizerka Buchtová (varhany a zpěv), Jana Barčová (zpěv).
Každou poslední neděli v měsíci při mši v 8:00 latinské ordinárium.
Marie Kňazovčíková

Marie Kňazovčíková


Marie Kňazovčíková (varhany a zpěv).
Dětská schola

Dětská schola


Jan Košárek - hraje obvykle 1x v měsíci při mši v 10:30. Zkoušky (2 týdny před hraním).
DuSchola

DuSchola


Michaela Světlíková - hraje obvykle co dva týdny na nedělní mši v 10:30. Zkoušky v neděli od 9:00 (když hrají).
Mercedes band

Mercedes - Band


Jana Žáčková - hraje obvykle co dva týdny na nedělní mši v 10:30. Zkoušky v neděli od 9:00 (když hrají).