Ke zpěvu

Ke zpěvu

Zpívejte spolu s těmi, kdo hudebně doprovází bohoslužby!

Jizerka Buchrtová a Jana Barčová

Jizerka Buchtová


Jizerka Buchtová (varhany a zpěv), Jana Barčová (zpěv).
Každou poslední neděli v měsíci při mši v 8:00 latinské ordinárium.
Marie Kňazovčíková

Marie Kňazovčíková


Marie Kňazovčíková (varhany a zpěv).
Dětská schola

Dětská schola


Jan Košárek - hraje obvykle poslední neděli v měsíci při mši v 10:30. Zkoušky (2 týdny před hraním).
DuSchola

DuSchola


Michaela Světlíková - obvykle 2. neděli v měsíci při mši v 10:30. Zkoušky v neděli od 9:00 (když hrají).
Mercedes band

Mercedes band


Jana Žáčková - hraje obvykle co dva týdny na nedělní mši v 10:30. Zkoušky v neděli od 9:00 (když hrají).