Soubory ke stažení

 • Farní zpravodaj – Přívozník
  název velikost publikováno stáhnout
  Září č. 9/2023
  Vítejte, Otec Robert je v Přívoze, Přání Janě a Marii, Přitahujme krásou evangelia, Mariiny oči, Léto v Přívoze, Uzdravení Rafaelky, Poděkování otci Franciszkovi, Jak se co v kostele jmenuje
  1.81 MB 9.9.2023
  Srpen č. 8/2023
  Amen, O. Franciszek odchází do Plzně, Sbírání razítek, Poutní zájezd k Panně Marii Čenstochovské, Puťák z Přívozu do Zašové, Proměna
  1.52 MB 1.8.2023
  Červenec č. 7/2023
  Čas setby a čas sklizně, První svaté přijímání, Boží Tělo, Adoptuj si kněze, Léto s apoštoly, Co přinesla letošní Noc kostelů, Romská pouť už po pětadvacáté, Jak vznikla slavnost Těla a Krve Páně, Co znamenají zázraky?
  1.67 MB 1.7.2023
  Červen č. 6/2023
  Boží sláva, Panna Maria nás chrání, Jak jsme slavili Seslání Ducha svatého, Moc děkuji za vaši pomoc, Přežít: v lese - spolu - život, Slezská lilie, Jak vznikla slavnost Těla a Krve Páně
  1.36 MB 1.6.2023
  Květen č. 5/2023
  Jako holubice, Žehnání nové sochy Panny Marie Fatimské, Jarní setkání Školy Marie, Camillo Sitte 180. výročí, Sbírka pro ukrajinské rodiny, Pozvání - film o přívozské farnosti, Výběr z Noci přívozského kostela. Film katedrála, Korunka pro Pannu Marii
  1.61 MB 1.5.2023
  Duben č. 4/2023
  Chléb - znamení života, Drazí farníci, Poutní zájezdy, Camillo Sitte 180. výročí, Přání našim kněžím, Ježíš žije!
  1.82 MB 1.4.2023
  Březen č. 3/2023
  Bůh dává vzrůst, Milost a milosrdenství, Modlitby za kněze, Přání našim drahým otcům, Výzva 40x40, Biblický karnevalm Ježíšovi se jich zželelo, Zacheus chtěl vidět Ježíše
  1.57 MB 1.3.2023
  Únor č. 2/2023
  Je darem od Boha, Tříkrálová sbírka, Tichý a pokorný srdcem, Pouť do Medžugorje, Restaurování obrazů křížové cesty, Skryté postavy z Bible
  785.60 kB 1.2.2023
  Leden č. 1/2023
  Boží vyvolení, Vánoční koncert - Michal Žáček se scholou Mercedes-Band, Cesta do Betléma, Blíží se týden modliteb za jednotu, Sv. Pavel první poustevník
  1.11 MB 1.1.2023
  Prosinec č. 12/2022
  Zpívejte Bohu!, Připravujeme se na pouť, Přátelé v Oborohu, Nejlepší dárek, Návrhy na Advent, Požehnané svátky, Vyrob si jesličky
  1.01 MB 1.12.2022
  Listopad č. 11/2022
  Boží soud, Škola Marie, Divadlo o sv. Terezce, Modlitba za zemřelé, Adorační den farnosti, Mše svatá za uzdravení, Průvod svatých, Modlitba za mládež, Biscup, Společně za víru a svobodu - Červená středa, Víra ve věčný život
  976.06 kB 1.11.2022
  Říjen č. 10/2022
  Otevřené a zavřené brány, Slavnost Matky Terezy, Svatý Václav v Přívoze, Diecézní pouť, Růžencový měsíc, Naléhavý úmysl modlitby na říjen, Godzone tour 2022, Dny proti chudobě, Perly pro Pannu Marii
  1.14 MB 1.10.2022
  Září č. 9/2022
  Čas a věčnost, Nový školní rok, Pouť do Frýdku, Výzva k volbám, Poselství Svatého Otce k Světovému dni modliteb za péči o stvoření, Svatý Václav
  867.57 kB 1.9.2022
  Srpen č. 8/2022
  Maria v plánu spásy, Diecézní slavnost sv. Melichara Grodeckého, Pozvánka na podzimní setkání Školy Marie, Do Přívozu jsem si to přijel užít, Nebeské království je jako...
  955.76 kB 1.8.2022
  Červenec č. 7/2022
  Cesta za Pánem, Boží Tělo, Pouť do Čenstochové, Poutní zájezd do Čenstochové a Krakova, 65 let Lidové konzervatoře v Ostravě, Farnost do kapsy, Vydej se na cestu
  1.07 MB 1.7.2022
  Červen č. 6/2022
  Začátek misie, Mše na farním dvorku, Honza slouží v plnosti, Rozpočet oprav kostela, Nové internetové stránky farnosti, Do rodiny Božích dětí, Modlitba za mír scholy Mercedes band, Seslání Ducha svatého v Přívoze, Slavíme Eucharistii
  1.67 MB 1.6.2022
  Květen č. 5/2022
  Přívozský chrám, Jak jsme slavili Velikonoce, Malování kostela, Poprvé v Medžugoriji, Fatimské večery, Noc kostelů, Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce, Letní tábor Ryžoviště, Naše maminka Maria
  2.60 MB 1.5.2022
  Duben č. 4/2022
  Boží pokoj, Náš milý otče Franciszku, Velikonoční přání, Modlitba za biskupa, V blahutovickém klášteře, Setkání s živým Bohem, Velikonoční komiks
  1.33 MB 1.4.2022
  Březen č. 3/2022
  Jaké dobro bude následovat?, Postní pozvání, Náš ctihodný otče Dominiku, Modleme se za ukončení války, K uvolňování pandemických opatření, Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, Svatý Josef
  904.67 kB 1.3.2022
  Únor č. 2/2022
  Následování, Pouť sv. Pavla, Den nemocných, Adorační den farnosti, Každou horu můžeš zdolat když..., Postavit se po boku trpících v pouti lásky, Den zasvěceného života
  952.91 kB 1.2.2022
  Leden č. 1/2022
  Poušť je obrazem času, Pouť sv. Pavla, Symboly Paulínů, Svátosti a pohřby v uplynulém roce, Pozvání do scholy, Vánoční koncert Michal Žáček & Mercedes band, Změny u sester Misionářek Lásky, Ohlédnutí za Přyvozaky, Sv. Pavel první poustevník
  1.03 MB 1.1.2022
  Prosinec č. 12/2021
  Mít naději, Poutní slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, Krásné dítě nebeské, Adventní impulsy, Hodina milostí pro svět, Pobožnost k Panně Marii - Růži mystické, Připravujeme se na Vánoce
  991.27 kB 1.12.2021
 • Impulsy
  název velikost publikováno stáhnout
  Jak číst Bibli?
  Zajímavá brožurka Biblického díla v první částí stručně a srozumitelně seznamuje s Biblí, vysvětluje biblické odkazy (kniha, kapitola, verš). V druhé části předkládá jednoduché tipy k četbě Bible a blíže seznamuje se 7 vybranými knihami. Rozsah 10 stran.
  714.20 kB 21.1.2023
 • Modlitby
  název velikost publikováno stáhnout
  Duchovní adopce
  Modlitba a informace k duchovní adopci (za dítě ohrožené zabitı́m v lůně matky)
  348.32 kB 18.3.2023
  Alianční týden modliteb 2023
  940.83 kB 8.1.2023
  Novéna k sv. Anežce České
  Autorem novény je Marie Holková. Církevní schválení udělil světící biskup pražský Jan Lebeda. Obsahuje čtení a úvahu na každý den, litanii a modlitbu ke sv. Anežce České, 30 stran.
  194.89 kB 1.1.2023
  Novéna k Neposkvrněné Panně Marii
  Novéna k patronce našeho kostela s krátkými zamyšleními na každý den, doplněná o biblické odkazy, 2 strany.
  75.46 kB 29.11.2022
 • Pro děti
  název velikost publikováno stáhnout
  Příběh o sv. Pavlovi, prvním poustevníkovi
  Vyprávění o sv. Pavlovi, patronovi řádu Paulínů. Podle polského originálu Agaty Giełczyńske přeložil otec Dominik Partyka v roce 2021. Barevné ilustrace, 10 stran.
  7.94 MB 5.2.2023
  Svatý Pavel, první poustevník - omalovánky
  Omalovánky s doplňováním slov podle Příběhu o sv. Pavlovi, prvním poustevníkovi. Obsahuje 5 omalovánek s výjevy ze života sv. Pavla, prvního poustevníka, patrona řádu Paulínů, 6 stran.
  6.34 MB 5.2.2023