Pozvání pro děti

Pozvání pro děti

dscn8259

Náboženství


Výuka náboženství probíhá na faře každou středu od 16:00 hodin. Vyučuje o. Franciszek a Honza (pastorační asistent).
dscn6422

Mše svatá


Nedělní mše svatá v 10:30 je určena pro rodiny s dětmi.

Pro děti je připravena v zákristii katecheze s písničkou.
dscn6390

Ministranti


Ministrantská schůzka bývá v neděli v 10:00 hodin.
dscn7214_1

První sobota


Prvosobotní setkávání dětí - svátost smíření, mše svatá, zasvěcení Panně Marii...

Vede otec Dominik a sestry Misionářky Lásky.
dscn5920

Dětská schola


Dětská schola hraje obvykle 1x v měsíci při mši svaté v 10:30.

Zkoušky scholy bývají podle potřeby týdně.
dscn8592

Volnočasové aktivity


Tým dobrovolníků nabízí dětem volnočasové aktivity jako jsou sportovní a tvůrčí aktivity, výlety, víkendovky, letní tábor... 

Organizaci má na starost Jan Košárek (tel.: 777 576 112) a Magda Voštenáková (tel.: 605 223 580).
dscn7935

Program u sester


U sester Misionářek Lásky a také ve spolupráci s nimi probíhají různé aktivity: katecheze, modlitby, hry, výlety, příměstský tábor.