Řády a kongregace, které působí nebo působily ve farnosti

Řády a kongregace, které působí nebo působily ve farnosti

 •  
  Řád svatého Pavla, prvního poustevníka - Paulíni

  V České republice Paulíni působí jako duchovní pastýři v Přívozské farnosti od roku 1994, ve farnosti Plzeň - Bory od roku 2017. Další komunity (stav k r. 2020): Polsko (22 řeholních domů), Rumunsko (1), Maďarsko (4), Německo (5), USA (7), Itálie (4), Austrálie (4), Slovensko (4), Ukrajina (5) Chorvatsko (3), Bělorusko (2), Španělsko (1), Jižní Afrika (1), Anglie (2), Lotyšsko (2) a Kamerun (2). Hlavním sídlem řádu je Jasná Hora v Polsku, kde se nachází také největší paulínský klášter.

  Naplněním paulínského života je:

  kontemplace Boha o samotě a pěstování liturgie;
  pracovitý a chudý život, pokání;
  zvláštní úcta k Panně Marii;
  pastorační horlivost pod vedením Ducha svatého, zejména v rámci hlásání Božího slova a vysluhování svátostí;

  Více (česky): podrobnější informacepaulínské hymny,
  pro děti: příběh o svatém Pavlovi a omalovánky s doplňováním slov (PDF k stažení), písnička (na stránce s paulínskými hymny)
  polsky: oficiální stránky řádustránky Jasné Góry,
  slovensky: stránky Paulínů na Slovensku.

 •  
  Misionářky Lásky - sestry Matky Terezy

  Od prosince roku 2006 působí na území naší farnosti Sestry matky Terezy, které se věnují především místnímu obyvatelstvu: dětem i rodinám z potřebných oblastí Přívozu, lidem bez domova. Svůj řeholní dům mají na ulici Palackého 67/47.
  Řeholní dům sester Misionářek Lásky
  Kaple v řeholním domě sester Misionářek LáskyDalší informace (anglicky, německy...): https://www.motherteresa.org/

 •  
  Kongragace řádových sester sv. Františka od blahoslavené Panny Marie ustavičné pomoci

  Kongregace sester sv. Františka od Blahoslavené Panny Marie Ustavičné Pomoci vznikla v Uhrách na konci 19. století. Zakladatelkou je Matka Anna Brunner (1851 - 1911). Matka Anna celý svůj život zasvětila Kristu skrze službu bližnímu. Když uviděla materiální, ale také i duchovní chudobu maďarského lidu, šla za hlasem povolání a odevzdala všechny svoje fyzické síly i duchovní bohatství, aby mohla pomoci potřebným.

  Pro velký nátlak vlády a církve musela Matka Anna v červnu 1901 Budapešť opustit. Odchází s pěti sestrami na Moravu. Dne 15. 08. 1901 se sestry usadily v Přívoze, kde se sester ujal přívozský farář Josef Žídek. Sestry započaly s prací v malé nemocnici pro nakažlivé choroby v Přívoze. Koncem roku 1901 arcibiskup olomoucký Teodor Kohn požehnal dílu Matky Anny a dovolil, aby ve spolupráci s místním farářem sestry pracovaly pro Boží slávu a k užitku lidí. Roku 2008 se kongregace přemísťuje do Hati, později odchází do Polska.
  Další informace (polsky): https://www.franciszkanki.com.pl/

 •  
  Sestry Božského srdce Páně

  Sestry vlastnily 2 jednopatrové domy na Sokolské třídě. Kdy přišly do Přívozu není přesně známo. Zdá se, že kolem roku 1915. Pečovaly o sirotky a vyučovaly ručním pracem. Představenou byla S. M. Kuniberta. V domě měly i kapličku k soukromým pobožnostem. Po první válce asi v roce 1919 domy prodaly a odstěhovaly se neznámo kam.