Do společenství

Do společenství

Společenství CHO

Charismatická obnova (CHO)


Schází se každou středu v 18:00 hodin. Jeho náplní je duchovní téma, modlitba, tichá adorace. Vede Helena Kafiová.
Senioři

Senioři 65+


V současné době probíhá taneční škola pro seniory každé úterý na faře po mši svaté v 17:00 hodin.
Muži

Setkání mužů


Setkávání pro muže probíhá každé třetí úterý v měsíci po večerní mši svaté v 17:00 hodin ve farní kapli. Náplní je společná modlitba, četba Písma Svatého a sdílení.
Škola Marie

Škola Marie


V naší farnosti funguje ojedinělý projekt - Škola Křesťanského života a Evangelizace. Více informací...