Blog - OKNO

OKNO na leden

OKNO na leden

V lednovém Okně najdete třeba rozhovor, který inspiruje ke slavení Neděle Božího slova. Uvnitř jsou také svědectví z evangelizační Školy Marie, která zve na své únorové setkání. Více na webu diecéze.

OKNO na prosinec

OKNO na prosinec

Prosincové číslo časopisu OKNO prozrazuje, kde příští rok pomůže Tříkrálová sbírka a nabízí podněty k prožití adventu – ať už skrz modlitby vysílané na diecézních sociálních sítích nebo prostřednictvím aktivit do rodin od Katechetického centra.

OKNO na listopad

OKNO na listopad

Listopadové číslo OKNA se věnuje duchovní péči v domovech pro seniory. Přináší rozhovor s nemocničním kaplanem, který se o jedno takové zařízení duchovně stará a v čísle najdete také svědectví seniorky, která se letos v říjnu nechala biřmovat. Představujeme ale také chystané události: Večery milosrdenství v Ostravě nebo také Červenou středu.

OKNO na říjen

OKNO na říjen

Říjnové číslo OKNA vypráví o dřívějším stěhování varhan z Kerhartic na Bruntálsku na Hlučínsko, ale také o projektu VARHANY PRO OSTRAVU, který dá v naší katedrále nový život výborným varhanám z Janáčkovy filharmonie. OKNO přináší také rozhovor s generálním vikářem Mons. Janem Czudkem a biskupským vikářem pro pastoraci, vzdělávání a evangelizaci P. Danielem Víchou – oba představují, v čem spočívá jejich služba.

1