Soubory ke stažení

 • Farní zpravodaj – Přívozník
  název velikost publikováno stáhnout
  Červenec č. 7/2024
  Prázdninový čas, Vizitace z Polska, Moc proměnit srdce, Noc kostelů, Romská pouť, Loučení, V myšlenkách jsem prožila celou svou minulost, Modlitba k andělu strážnému
  1.49 MB 3.7.2024
  Červen č. 6/2024
  Srdce, Volby do pastorační a ekonomické rady farnosti, Národní pouť do Říma, Setkání spolužáků, Na stopě, Měsíc Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Náš den a modlitba
  1,003.01 kB 1.6.2024
  Květen č. 5/2024
  Maminko..., Pastorační a ekonomická rada farnosti, 30 let Paulínů v ČR, Svatodušní bdění, Křty dětí rodiny Hagurbadžovy, Z Přívozu na pouť do Polska i na Slovensko, Co přinese letošní Noc kostelů, Ze života Panny Marie
  892.54 kB 1.5.2024
  Duben č. 4/2024
  Pokoj Vám, Děkujeme, Nová šance pro Mary's meals, Duchovní obnova s přímluvou sv. Charbela, Přání otci Dominikovi, Velikonoce v naší farnosti, DMS fond přispívá na mzdy kněží a podporuje farní aktivity, K víře mě přivedly sestry Misionářky Lásky, Nejvíc se těším až to nastane, Velikonoční hádanky
  4.17 MB 1.4.2024
  Březen č. 3/2024
  Jakou barvu má postní doba?, Setkání katechumenů, Radost Božích dětí, Podívejte se do školy, Daruj život, Lékem na pýchu je pouze pokora, Jak se připravit na Velikonoce, Křížové cesty v našem kostele, Luštěnka
  1.09 MB 1.3.2024
  Únor č. 2/2024
  Vyšší dimenze radosti, Žijí v Ostravě poustevníci?, Škola Marie, Úmrtí Libušky švecové, Vánoční poutní zájezd do Čenstochové, Umušení Krista, Medžugorje, Postní rébus
  1.37 MB 1.2.2024
  Leden č. 1/2024
  Na správné cestě, Máme nový betlém, Vánoční koncert, O čem si povídají hvězdy, Tříkrálová sbírka, Andělské sbory mají nový hlas, Kniha
  1.76 MB 1.1.2024
  Prosinec č. 12/2023
  Světélko přivolává světlo, Zadívejme se do zrcadla, Roráty, Abychom se zbavili pout, Betlémské světlo, Rozhovor s paní Annou Wyródovou, Co mi dala pouť do Polska, Vánoce v Přívoze, Vánoční kalendář
  2.23 MB 13.12.2023
  Listopad č. 11/2023
  Kdy jsou stromy nejkrásnější, U Panny Marie ve Frýdku, První svaté přijímání Milušky, Večer s písněmi z Taizé, Taneční škola pro seniory, Neopakovatelný originál, Otec Robert, Programy pro děti a seniory s finanční podporou města, Svatá Anežka Česká
  2.35 MB 4.11.2023
  Říjen č. 10/2023
  V jejím lůně, Společně na cestě, Více dávat než brát, Ohlédnutí za letním táborem, Ministrantské sliby, Pouť ostatků bl. rodiny Ulmowých, Milión dětí se modlí růženec, Otec Robert, Boží vůli je potřeba přijat, Andělé nás chrání
  1.31 MB 7.10.2023
  Září č. 9/2023
  Vítejte, Otec Robert je v Přívoze, Přání Janě a Marii, Přitahujme krásou evangelia, Mariiny oči, Léto v Přívoze, Uzdravení Rafaelky, Poděkování otci Franciszkovi, Jak se co v kostele jmenuje
  1.81 MB 9.9.2023
  Srpen č. 8/2023
  Amen, O. Franciszek odchází do Plzně, Sbírání razítek, Poutní zájezd k Panně Marii Čenstochovské, Puťák z Přívozu do Zašové, Proměna
  1.52 MB 1.8.2023
  Červenec č. 7/2023
  Čas setby a čas sklizně, První svaté přijímání, Boží Tělo, Adoptuj si kněze, Léto s apoštoly, Co přinesla letošní Noc kostelů, Romská pouť už po pětadvacáté, Jak vznikla slavnost Těla a Krve Páně, Co znamenají zázraky?
  1.67 MB 1.7.2023
  Červen č. 6/2023
  Boží sláva, Panna Maria nás chrání, Jak jsme slavili Seslání Ducha svatého, Moc děkuji za vaši pomoc, Přežít: v lese - spolu - život, Slezská lilie, Jak vznikla slavnost Těla a Krve Páně
  1.36 MB 1.6.2023
  Květen č. 5/2023
  Jako holubice, Žehnání nové sochy Panny Marie Fatimské, Jarní setkání Školy Marie, Camillo Sitte 180. výročí, Sbírka pro ukrajinské rodiny, Pozvání - film o přívozské farnosti, Výběr z Noci přívozského kostela. Film katedrála, Korunka pro Pannu Marii
  1.61 MB 1.5.2023
  Duben č. 4/2023
  Chléb - znamení života, Drazí farníci, Poutní zájezdy, Camillo Sitte 180. výročí, Přání našim kněžím, Ježíš žije!
  1.82 MB 1.4.2023
  Březen č. 3/2023
  Bůh dává vzrůst, Milost a milosrdenství, Modlitby za kněze, Přání našim drahým otcům, Výzva 40x40, Biblický karnevalm Ježíšovi se jich zželelo, Zacheus chtěl vidět Ježíše
  1.57 MB 1.3.2023
  Únor č. 2/2023
  Je darem od Boha, Tříkrálová sbírka, Tichý a pokorný srdcem, Pouť do Medžugorje, Restaurování obrazů křížové cesty, Skryté postavy z Bible
  785.60 kB 1.2.2023
  Leden č. 1/2023
  Boží vyvolení, Vánoční koncert - Michal Žáček se scholou Mercedes-Band, Cesta do Betléma, Blíží se týden modliteb za jednotu, Sv. Pavel první poustevník
  1.11 MB 1.1.2023
  Prosinec č. 12/2022
  Zpívejte Bohu!, Připravujeme se na pouť, Přátelé v Oborohu, Nejlepší dárek, Návrhy na Advent, Požehnané svátky, Vyrob si jesličky
  1.01 MB 1.12.2022
  Listopad č. 11/2022
  Boží soud, Škola Marie, Divadlo o sv. Terezce, Modlitba za zemřelé, Adorační den farnosti, Mše svatá za uzdravení, Průvod svatých, Modlitba za mládež, Biscup, Společně za víru a svobodu - Červená středa, Víra ve věčný život
  976.06 kB 1.11.2022
  Říjen č. 10/2022
  Otevřené a zavřené brány, Slavnost Matky Terezy, Svatý Václav v Přívoze, Diecézní pouť, Růžencový měsíc, Naléhavý úmysl modlitby na říjen, Godzone tour 2022, Dny proti chudobě, Perly pro Pannu Marii
  1.14 MB 1.10.2022
  Září č. 9/2022
  Čas a věčnost, Nový školní rok, Pouť do Frýdku, Výzva k volbám, Poselství Svatého Otce k Světovému dni modliteb za péči o stvoření, Svatý Václav
  867.57 kB 1.9.2022
  Srpen č. 8/2022
  Maria v plánu spásy, Diecézní slavnost sv. Melichara Grodeckého, Pozvánka na podzimní setkání Školy Marie, Do Přívozu jsem si to přijel užít, Nebeské království je jako...
  955.76 kB 1.8.2022
  Červenec č. 7/2022
  Cesta za Pánem, Boží Tělo, Pouť do Čenstochové, Poutní zájezd do Čenstochové a Krakova, 65 let Lidové konzervatoře v Ostravě, Farnost do kapsy, Vydej se na cestu
  1.07 MB 1.7.2022
  Červen č. 6/2022
  Začátek misie, Mše na farním dvorku, Honza slouží v plnosti, Rozpočet oprav kostela, Nové internetové stránky farnosti, Do rodiny Božích dětí, Modlitba za mír scholy Mercedes band, Seslání Ducha svatého v Přívoze, Slavíme Eucharistii
  1.67 MB 1.6.2022
  Květen č. 5/2022
  Přívozský chrám, Jak jsme slavili Velikonoce, Malování kostela, Poprvé v Medžugoriji, Fatimské večery, Noc kostelů, Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce, Letní tábor Ryžoviště, Naše maminka Maria
  2.60 MB 1.5.2022
  Duben č. 4/2022
  Boží pokoj, Náš milý otče Franciszku, Velikonoční přání, Modlitba za biskupa, V blahutovickém klášteře, Setkání s živým Bohem, Velikonoční komiks
  1.33 MB 1.4.2022
  Březen č. 3/2022
  Jaké dobro bude následovat?, Postní pozvání, Náš ctihodný otče Dominiku, Modleme se za ukončení války, K uvolňování pandemických opatření, Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, Svatý Josef
  904.67 kB 1.3.2022
  Únor č. 2/2022
  Následování, Pouť sv. Pavla, Den nemocných, Adorační den farnosti, Každou horu můžeš zdolat když..., Postavit se po boku trpících v pouti lásky, Den zasvěceného života
  952.91 kB 1.2.2022
  Leden č. 1/2022
  Poušť je obrazem času, Pouť sv. Pavla, Symboly Paulínů, Svátosti a pohřby v uplynulém roce, Pozvání do scholy, Vánoční koncert Michal Žáček & Mercedes band, Změny u sester Misionářek Lásky, Ohlédnutí za Přyvozaky, Sv. Pavel první poustevník
  1.03 MB 1.1.2022
  Prosinec č. 12/2021
  Mít naději, Poutní slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, Krásné dítě nebeské, Adventní impulsy, Hodina milostí pro svět, Pobožnost k Panně Marii - Růži mystické, Připravujeme se na Vánoce
  991.27 kB 1.12.2021