V pondělí 30. října je Den modlitby a postu za farnost. Na modlitbu 24/1 se můžete zapsat do tabulky vzadu na stolku. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.

V úterý 31. října bude Průvod svatých. Všichni svatí nám jsou vzorem i pomocníky na cestě ke Kristu. Průvod dětí přestrojených za svaté vyjde v 16:30 od fary, bude následovat představování svatých v kostele, mše svatá, průvod a pohoštění pro děti. Budeme vděčni za napečené dobroty. Plakátek je ve vývěsce.

Taneční škola pro seniory je na faře každé úterý po večerní mši svaté.

Ve středu 1. listopadu slavíme slavnost všech svatých, doporučený svátek.

Ve čtvrtek 2. listopadu je vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Bohoslužby 1. a 2. listopadu budou v 8:00 a 17:00 hodin. Můžete si přinést k požehnání svíčky, které pak zapálíte na hrobech svých blízkých.

V 16:00 hodin po oba dny bude modlitba růžence za zemřelé – „Otčenášky“ s průvodem po kostele. Za zemřelé se budeme modlit po celý listopad v pondělí v 6:00 hodin, ostatní dny v týdnu v 17:00 hodin. Jména zemřelých blízkých můžete odevzdat v sakristii nebo poslat přes internetové stránky farnosti.

Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat při návštěvě kostela 1. a 2. listopadu. Kromě tří obvyklých podmínek (zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Otčenáš a Vyznání víry. V týdnu po Vzpomínce na všechny věrné zemřelé lze získat odpustky spojené s návštěvou hřbitova. Podmínkami jsou: v daný den návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání; a v okruhu těchto dní svátost smíření.

V sobotu 4. listopadu si připomínáme památku sv. Karla Boromejského, biskupa.

Srdečně zveme všechny, kdo by chtěli přispět svým zpěvem ke kráse slavení mše svaté do chrámového sboru. Další setkání bude v sobotu 4. listopadu v 15:00 hodin na faře.

Od 4. do 12. listopadu zveme k modlitbě novény ke sv. Anežce České, vždy po mši svaté na úmysl vlasti, farnosti, za pokoj a na soukromé úmysly účastníků.

Sbírkou na misie z minulé neděle jsme přispěli částkou 10.574,- Kč.

Dnešní sbírka je určena na opravy kostela a fary. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Přijímáme úmysly mší svatých na příští rok.