Po celý měsíc říjen vás zveme k modlitbě růžence.

Dnes 22. října je misijní neděle, den modliteb za misie. Sbírka bude odeslána na podporu misií.

V pondělí 23. října mše svatá u sester Misionářek Lásky výjimečně nebude.

Každé úterý po večerní mši svaté zveme seniory na faru do taneční školy. Vede mistr Palchyk Valerii.

Ve čtvrtek 26. října bude v našem kostele od 18:30 modlitební večer s písněmi z Taize, srdečně zveme.

V sobotu 28. října je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

Příští neděli 29. října bude sbírka na opravy kostela a fary. V současné době na faře opravujeme dveře a malujeme.

Příští pondělí 30. října je Den modlitby a postu za farnost. Rozpis na modlitbu 24/1 je vzadu na stolku.

Na Průvod svatých, který bude 31. října můžete přihlásit své děti v sakristii, na faře nebo na internetu. Plakátek je ve vývěsce.

Srdečně zveme všechny, kdo by chtěli přispět svým zpěvem ke kráse slavení mše svaté do chrámového sboru. Další setkání bude v sobotu 28. října v 15:00 hodin na faře. Kontakt je na plakátku ve vývěsce.

V listopadu budeme pamatovat na zemřelé v modlitbě růžence - „Otčenášcích“. Vzadu na stolku najdete letáček, na který můžete napsat jména zemřelých z vaší rodiny nebo svých blízkých a odevzdat v sakristii nebo na faře. Můžete také poslat přes internetové stránky farnosti.

Bohoslužby o slavnosti všech svatých a památce zemřelých 1. a 2. listopadu budou v 8:00 a 17:00 hodin. V týdnu po Vzpomínce na všechny věrné zemřelé lze získat odpustky spojené s návštěvou hřbitova. Pokud ale věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Podmínkami jsou: v daný den návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání; a v okruhu těchto dní svátost smíření.