Po ranní mši svaté 1. října je setkání členů živého růžence.

Od neděle 1. října po celý měsíc říjen zveme všechny k modlitbě růžence, každý den v 16:15, výjimkou je pondělí, kdy se růženec modlíme od 6:15.

V pondělí 2. října je svátek sv. andělů strážných.

V úterý 3. října v 18 hodin bude na faře setkání pro muže. Srdečně zveme.

Ve středu 4. října si připomínáme památku sv. Františka z Assisi.

První setkání dětí připravujících se na první svaté přijímání bude ve čtvrtek 5. září v 15:30 na faře. Můžete se ještě přihlásit.

Tento týden bude první čtvrtek, pátek a sobota v měsíci.
Ve čtvrtek od 15:50 zveme k adoraci a modlitbě za kněze.
V sobotu zveme na růžencové večeřadlo od 15:15.

V sobotu 7. října je památka Panny Marie Růžencové.

Sestry Misionářky Lásky srdečně zvou do kaple svého řeholního domu na ul. Palackého 67/47 v Ostravě-Přívoze na ADORACI u příležitosti 73 let založení jejich kongregace v sobotu 7. října. Přijít můžete kdykoliv mezi 9 a 19 hodinou.

Otec biskup Martin srdečně zve v sobotu 7. října na diecézní pouť do Frýdku za obnovu rodin a povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu.

V úterý 10. října bude na faře setkání pro seniory. Taneční školu povede mistr Palchyk Valerii.

V pátek 13. října bude Adorační den farnosti – po celý den od 9 hodin možnost se přijít poklonit Ježíši v Nejsvětější svátosti. Mše svatá v tento den bude v 17:00 hodin; v 18:30 mše sv. za uzdravení, smíření a odpuštění s adorací, přímluvnou modlitbou, a pomazáním olejem sv. Charbela.

V pátek 13. října bude letos poslední Fatimský večer. Začne výjimečně v 19:30. Vezměte si prosím s sebou svíčky. Jste srdečně zváni!

Na nástěnce je plakátek s informací o společenství a duchovní podpoře pro lidi propuštěné z vězení. Prosíme, předejte tuto informaci těm, kdo to potřebují a pozvěte je.

Pokud máte chuť pomáhat a být blíž Pánu Ježíši jste zváni k ministrování. Tato nabídka se týká nejen dětí, ale i dospělých. Domluvit se můžete s o. Robertem.

Michaela, vedoucí scholy hledá lidi, kteří chtějí doprovázet mši svatou zpěvem a hudebním nástrojem. Můžete se osobně domluvit. V říjnu hraje DuSchola nedělní dopolední mše 1., 15. a 29.

Děti, které rády zpívají nebo hrají na hudební nástroj nebo by se chtěly na něco hrát naučit, zveme do dětské scholy. Informace můžete získat u Honzy.

Průvod svatých, při kterém si děti vyberou koho ze svatořečených nebo blahoslavených budou představovat, se připravuje na úterý 31. října. Přihlásit se a zaregistrovat svatého můžete v sakristii nebo na faře.

V listopadu budeme pamatovat na zemřelé v modlitbě růžence - „Otčenášcích“. Vzadu na stolku najdete letáček, na který můžete napsat jména zemřelých z vaší rodiny nebo svých blízkých a odevzdat v sakristii nebo na faře.

Na svátost manželství se připravují Imrich Šarkezi a Pavlína Balážová.

Do sbírky z minulé neděle na opravy kostela a fary jste přispěli 9.869,- Kč. Pán Bůh zaplať za každý váš dar.

Srdečně děkujeme ženám za pravidelný úklid kostela.