Adorační čas

Adorační čas

Možnost k adoraci před Nejsvětější svátostí je každý den před mší svatou.

Každý druhý pátek v měsíci je Adorační den farnosti - můžete po celý den (obvykle od 9 hodin, sledujte aktuální Oznámení) přijít do farní kaple nebo do kostela se poklonit Ježíši v Nejsvětější svátosti. 

adorace-2024