Milí bratři a sestry,

před měsícem jsme společně vstoupili do nové etapy života naší mladé diecézní rodiny, které jsme všichni součástí. Patříme do ní my všichni a vy sami ji vytváříte životem ve svých farnostech a ve svých vlastních rodinách. Jsou to právě rodiny, na které chceme zvláště myslet na diecézní pouti, která se bude konat v sobotu 7. října 2023 v bazilice ve Frýdku. Každého z vás srdečně zvu ke společné modlitbě, naslouchání a setkání. Každá rodina má své radosti i starosti. Za jedny chceme poděkovat za druhé prosit.

Zároveň se ve Frýdku chci spolu s vámi modlit za nová kněžská povolání pro naši diecézi. Pán slíbil poslat dělníky na svou žeň a nás zve, abychom za to prosili. Budu velmi rád, pokud si uděláte čas a přijmete toto pozvání. Kéž Pán zahrne vaše rodiny svým požehnáním a pošle nám kněze, kteří by rodinám pomáhali na cestě ke Kristu.

Těším se na setkání s vámi v sobotu od 15,30 ve frýdecké bazilice.

Váš + biskup Martin.