Žehnáním misijního kříže zakončili v neděli 10. 9. v Ostravě-Přívoze týden farních Lidových misií. Naposledy se konaly před třinácti lety a jejich vedení se zhostil P. Kalikst Jan Bernard Mryka, OFM, farář ze Starého Bohumína. Mše svaté s misijní promluvou probíhaly ráno i večer.
 
lidove_misie_privoz_nowakovi_4 lidove_misie_privoz_nowakovi_5
 
Příchozí se zamýšleli například nad přínosem svých chyb v životě, radostí nebo Pannou Marií a farní vikář Dominik Partyka, OSPPE, je na konci vybízel, aby se modlili za ty, kdo nebyli dlouho u svátosti smíření, a aby na ni sami přišli. „Každý člověk se doma koupe, aby byl čistý. Tak i farnost je dům a my farníci jsme jako rodina a každý z nás potřebuje očistu, kdy se více zamyslí nad slovem Božím, nad životem, nad svátostí,“ vysvětluje, proč misie uspořádali. Pro mnohé návštěvníky svůj účel splnily. Potvrzují to jejich svědectví: „Promluvy mě povzbuzují, protože otec Kalikst je plný elánu a nadšení. Je to pro mě obnova víry, a protože se počítám do této farnosti, tak jsem si řekla, že když se v rodině něco děje, člověk se má zapojit,“ usmívá se paní Marie Kašáková. Další svědectví připomíná páter Partyka: „Jedna farnice mi vyprávěla, že si doma musí v klidu vždy sednout a ještě jednou se zamyslet nad tím, co na misiích slyšela, protože témata jsou pro ni důležitá. Také za mnou přišel muž s tím, že je hodně nemocný a je to s ním vážné. Ovšem během kázání si uvědomuje – a je to pro něho velkým překvapením –, že v jeho životě je více dobrého než zlého. Misie jsme potřebovali jako květina vodu, potřebovali jsme zalít, abychom se otevřeli Pánu Bohu a viděli, jakou má o nás starost, jakou má k nám lásku a odpuštění. Lidé prožívají různá utrpení, a přesto jsou radostní, plní života – a to je velká milost, velká láska jakou mají s Pánem Bohem.“
 
lidove_misie_privoz_nowakovi_6 lidove_misie_privoz_nowakovi_7 lidove_misie_privoz_nowakovi_8lidove_misie_privoz_nowakovi_10
 
Rovnýma nohama do života farnosti vpadl P. Robert Jasiulewicz, OSPPE. Jako nový farář po P. Franciszku Gajewském, OSPPE, se stal pastýřem přívozské farnosti. Přijel v pátek 1. září ve večerních hodinách, dva dny před začátkem misií. V ten samý den 3. září také sloužil svoji „primiční“ mši svatou u sester Misionářek Lásky u příležitosti oslav svátku sv. Matky Terezy. Svůj akční nástup ale bere pozitivně: „Říká se, že během misií nebo duchovní obnovy se poznává srdce farnosti. Poznávám ji tedy hned od srdce z té nejhlubší stránky. Bylo to nečekané překvapení, ale hezké, a tímto způsobem mohu poznat, čím farnost žije, protože budeme společně kráčet několik let.“ Cílem P. Roberta je prohlubovat pocit, že farnost je opravdová rodina: „Spojuje nás to, že nejenže spolu chodíme do kostela, ale můžeme se za sebe modlit a být si podporou. Když se modlíme na začátku mše svaté, byl bych rád, kdybychom se rozhlédli, kdo je kolem mě, a v srdci se za něho pomodlili. Přicházím do kostela a nejsem tady sám, ale je tady někdo, kdo mě má rád, protože věříme v Pána Ježíše a On nám dává sílu k milování i v obyčejných lidských věcech. V dnešní době potřebujeme kráčet spolu, abychom si byli psychickou i duchovní podporou. Máme z kostela vycházet domů i do práce veselejší a duchovně povzbuzení, abychom nesli světu to, co potřebuje.“ Oficiálně otce Roberta na místo faráře uvede při mši svaté v neděli 24. září v 10.30 ostravský děkan P. Libor Botek.
 
Záznam z misijních promluv si můžete poslechnout na tomto odkazu - Lidové misie, Přívoz.
 
Fotogalerie: Lena a Petr Nowakovi / Člověk a VÍra. Celou fotogalerii naleznete zde.