V pondělí 27. února je Den modlitby 24/1 a postu za farnost. Seznam na modlitbu je vzadu na stolku. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.

Myšlenka na letošní postní dobu je: Milost a milosrdenství. Pro dospělé jsou připraveny impulsy k hlubšímu prožití postní doby. Děti jsou zvány na nedělní mše v 10:30, při kterých bude pro ně v sakristii připravena postní cesta.
Každý pátek v 16:10 ve farní kapli zveme k modlitbě Křížové cesty, tu nejbližší povedou sestry Misionářky Lásky.
Každou středu v 16:00 je v kostele Křížová cesta s dětmi.

V příštím měsíci můžete přijít na přímluvnou modlitbu za vaše těžkosti, nemoci, rozhodnutí... 2. a 23. března. Domluvte se prosím předem s otcem Dominikem.

Tento týden je první čtvrtek, pátek a sobota v měsíci.
Ve čtvrtek bude adorace a modlitba za kněze a nová kněžská povolání v 15:50 v kapli na faře.
Modlitba večeřadla bude v sobotu v 15:15 ve farní kapli.

Příští neděli 5. března bude po ranní mši svaté setkání členů Živého růžence.
Odpoledne ve 14:00 hodin bude mše svatá v polštině, tentokrát v kostele. Po mši svaté zveme na faru na film Powołany - film protkaný svědectvími o Božím působení, v polštině s českými titulky.

Příští pátek bude adorační den farnosti. Po celý den můžete přijít do farní kaple na adoraci. Adorační den zakončíme v 18:30 společnou adorací, přímluvnou modlitbou a mší svatou za uzdravení, smíření a odpuštění.

Vzadu na stolku najdete letáčky k pouti do Medžugorje.

Sbírka z minulé neděle 19. února Svatopetrský haléř činila 7.758,- Kč. Pán Bůh zaplať.
Dnešní sbírka je určena na opravy.