Po celý měsíc říjen vás zveme k modlitbě růžence před mší svatou.

V neděli 15. října bude ve 14:00 hodin mše svatá v polštině. V 16:15 pak pobožnost k Pražskému Jezulátku.

V pondělí 16. října oslavíme slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska.
Biskup Martin zve do katedrály na mši svatou v 17:00 hodin.

Pondělní mše svaté u sester Misionářek Lásky budou bývat už v 17:00 hodin.

V úterý 17. října si připomínáme památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
V 18 hodin bude na faře setkání pro muže. Srdečně zveme.

Každé úterý po večerní mši svaté zveme seniory na faru do taneční školy. Vede mistr Palchyk Valerii.

Ve středu 18. října je svátek sv. Lukáše, evangelisty.
V 16:15 zveme do kostela na růženec především děti. Připojíme se k celosvětové iniciativě Milión dětí se modlí za jednotu a mír.

Náboženství ve čtvrtek 19. září mimořádně nebude.

Srdečně zveme všechny, kdo by chtěli přispět svým zpěvem ke kráse slavení mše svaté na první setkání chrámového sboru. V sobotu 21. října po večerní mši svaté.

22. října je misijní neděle, den modliteb a sbírka na misie.

Ve čtvrtek 26. října bude v našem kostele modlitební večer s písněmi z Taize, srdečně zveme.

Na Průvod svatých můžete přihlásit své děti v sakristii, na faře nebo na internetu.

V listopadu budeme pamatovat na zemřelé v modlitbě růžence - „Otčenášcích“. Vzadu na stolku najdete letáček, na který můžete napsat jména zemřelých z vaší rodiny nebo svých blízkých a odevzdat v sakristii nebo na faře. Můžete také využít formuláře na našich stránkách.

Srdečně děkujeme za pomoc při úklidu kostela. Pán Bůh zaplať.