Po celý měsíc říjen vás zveme k modlitbě růžence, každý den v 16:15, výjimkou je pondělí, kdy se růženec modlíme od 6:15.

V úterý 10. října bude na faře setkání pro seniory. Taneční školu povede mistr Palchyk Valerii.

Na přímluvnou modlitbu se můžete domluvit s otcem Dominikem. Bude ve čtvrtek 12. října.

V pátek 13. října bude Adorační den farnosti – po celý den možnost se přijít se poklonit Ježíši v Nejsvětější svátosti. Mše svatá v tento den bude v 17:00 hodin, v 18:30 pak mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění s adorací, přímluvnou modlitbou a pomazáním olejem sv. Charbela.

V pátek 13. října bude letos poslední Fatimský večer. Začne výjimečně v 19:30. Vezměte si prosím s sebou svíčky. Jste srdečně zváni!

Příští neděli 15. října bude ve 14:00 hodin mše svatá v polštině. V 16:15 pak pobožnost k Pražskému Jezulátku.

V úterý 17. října v 18 hodin bude na faře setkání pro muže. Srdečně zveme.

Ve středu 18. října v 16:15 zveme do kostela na růženec především děti. Připojíme se k celosvětové iniciativě Milión dětí se modlí za jednotu a mír.

Výuka náboženství pro děti připravující se na první svaté přijímání probíhá na faře každý čtvrtek v 15:30.

Michaela, vedoucí scholy hledá lidi, kteří chtějí doprovázet mši svatou zpěvem a hudebním nástrojem. Můžete se osobně domluvit. V říjnu hraje DuSchola nedělní dopolední mše 15. a 29.

První setkání dětské scholy bude v pondělí 9. října v 16:00 hodin u sester Matky Terezy.

Průvod svatých, při kterém si děti vyberou koho ze svatořečených nebo blahoslavených budou představovat, se připravuje na úterý 31. října. Přihlásit se a zaregistrovat svatého můžete v sakristii nebo na faře.

Vyšlo říjnové číslo OKNA, Najdete v něm informace o projektu VARHANY PRO OSTRAVU, rozhovor s generálním vikářem Mons. Janem Czudkem a biskupským vikářem pro pastoraci, vzdělávání a evangelizaci P. Danielem Víchou a také svědectví z misií z naší farnosti.

V listopadu budeme pamatovat na zemřelé v modlitbě růžence - „Otčenášcích“. Vzadu na stolku najdete letáček, na který můžete napsat jména zemřelých z vaší rodiny nebo svých blízkých a odevzdat v sakristii nebo na faře. Můžete také využít formuláře na našich stránkách.

Na svátost manželství se připravují Imrich Šarkezi a Pavlína Balážová.