V pondělí 25. září je Den modlitby a postu za farnost. Na modlitbu se můžete zapsat vzadu na stolku. Děkujeme.

Ve středu 27. září je památka sv. Vincence z Pauly, kněze.

Ve čtvrtek 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, doporučený svátek. Bohoslužby budou v našem kostele v 9:00 a 17:00 hodin.
Na náměstí bude po celý den probíhat Svatováclavský jarmark. Ve 14 hodin přijede sv. Václav a také zavítá do našeho kostela ke krátké modlitbě. Plakátek je ve vývěsce.
Ve vývěsce také najdete informace o poutní slavnosti v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě.

V pátek 29. září je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. Mše svatá v tento den bude výjimečně ve farní kapli.

V sobotu 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

V úterý 3. října v 18 hodin bude na faře setkání pro muže. Srdečně zveme.

Další oznámení je nabídkou společenství a duchovní podpory pro lidi propuštěné z vězení. Můžete přijít každou středu od 18 hodin do našeho kostela. Plakátek je ve vývěsce. Prosíme, předejte tuto informaci těm, kdo to potřebují a pozvěte je.

V sobotu 7. října se uskuteční diecézní pouť do Frýdku za obnovu rodin a povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu. Na místě bude program pro děti, dospělí se mohou těšit na přednášku. Následovat bude modlitba růžence, mše sv. celebrovaná o. biskupem Martinem a večer chval. Z naší farnosti pojedeme společně autobusem od kostela ve 14:30, návrat kolem 20 hodin. Cena je 150,- Kč. Přihlásit se můžete do konce září.

Dotkni se nebe - pouť rodičů zasažených ztrátou dítěte proběhne v Králíkách ve dnech 13.-16. října. Plakátek je ve vývěsce.
S novým školním rokem zveme děti na faru na náboženství. Vzadu na stolku jsou přihlášky.

Od října bude probíhat příprava na první svaté přijímání dětí i dospělých a podle zájmu i příprava na křest pro dospělé a svátost biřmovaní. Nebojte se přijít domluvit se s otcem Robertem.

Minulou neděli byli uvedeni do ministrantské služby Tomáš a František. Určitě jste si ale všimli, že kolem oltáře je dost místa. Pokud máte chuť pomáhat a být blíž Pánu Ježíši jste zváni k ministrování. Můžete se domluvit s o. Robertem.

Srdečně zveme všechny děti, které rády zpívají nebo hrají na hudební nástroj nebo by se chtěly na něco hrát naučit, do dětské scholy. Informace můžete získat u Honzy.

Průvod svatých, při kterém si děti vyberou koho ze svatořečených nebo blahoslavených budou představovat, se připravuje na úterý 31. října.

Na svátost manželství se připravují Lukáš Karvai a Denisa Šťuková.

Sbírka z minulé neděle na církevní školy činila 7.740,- Kč. Pán Bůh zaplať!

Dnešní sbírka (24. září) je určena na opravy kostela a fary. Pán Bůh zaplať za vaše dary.