Celý měsíc květen chceme slavit Pannu Marii moditbou májové pobožnosti. Koná se před každodenní mší svatou v 16:40 s výjimkou pondělí, kdy je v 6:40 a v neděli v 7:40.
V rámci májové pobožnosti spolu s celou naší diecézí modlíme se také novénu za rodiny na přímluvu bl. rodiny Ulmů.

Ve čtvrtek budeme slavit slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek. Mše svaté v 8:00 a 17:00 hodin.
Výjimečně to bude také adorační den farnosti. Výstav Nejsvětější svátosti v kostele od 9 do 17 hodin.

Na přímluvnou modlitbu můžete přijít 9. a 23. května. Domluvte se prosím s otcem Dominikem.

V pátek začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha svatého. Je to původní a nejdůležitější novéna liturgického roku. Budeme se ji modlit na závěr mše svaté, v neděli na ranní mši.
Vigílii seslání Ducha svatého v sobotu 18. května během večerního modlitebního bdění budeme spolu očekávat Božského potěšitele.

V pátek v 18:30 bude adorace, přímluvná modlitba, pomazání olejem sv. Charbela; v 19:00 mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

Tento rok budeme pokračovat v oslavování Fatimských večerů. První proběhne v pondělí 13. května od 19 hodin.

Do konce května se můžete přihlásit u otce Dominika na pouť do Wadowic a Krakowa-Łagiewnik.

Připravujeme Noc kostelů, proběhne 7. června. Rádi uvítáme pomocníky a všelijaké nápady ohledně programu.

Prosíme vás za modlitbu za budoucí členy pastorační a ekonomické rady farnosti.

Dnes je sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Minulou neděli jsme na opravy vybrali 6.629,- Kč. Pán Bůh zaplať.