Dnešní neděle dobrého pastýře nám připomněla potřebu modliteb za nová povolání. Pamatujme na to i ve všední dny.
Odpoledne ve 14:00 hodin bude mše svatá v polštině a v 16:15 pobožnost k Pražskému Jezulátku.

V pondělí bude od 13 hodin úklid Božího hrobu a kostela. Kdo můžete, přijďte prosím pomoci.

U otce Dominika se můžete přihlásit na přímluvnou modlitbu. Bude tento čtvrtek večer.

Příští neděli bude sbírka na opravy kostela a fary.

V tomto roce budeme slavit výročí 30 let působení řádu Paulínů v Ostravě-Přívoze a České republice. Hlavní oslavy jsme naplánovali na 29. září. Chtěli bychom spolu s vámi vzdát díky Bohu a lidem. Máme s tím i svázanou prosbu: jestli někdo máte u sebe fotky z té doby, prosím dejte nám vědět, chtěli bychom je zkopírovat a společně si zavzpomínat. Vítány jsou také svědectví a vzpomínky na pastorační službu a život farnosti.

Chystáme se na zvolení členů pastorační a ekonomické rady farnosti. Popřemýšlejte prosím, kdo by chtěl se na tom podílet osobně nebo měl návrh na vhodného kandidáta. Bydliště na území farnosti není podmínkou.

Uvolnila se místa na pouť do Medžugorje, která proběhne 28. dubna – 5. května. V případě zájmu se prosím co nejdříve přihlaste u otce Dominika.

Připravujeme další farní autobusové poutě: 14. června do Wadowic a Krakowa-Łagiewnik, v červenci na Jasnou Horu a v září do Šaštína. Podrobnější informace vzadu na stolku a ve vývěsce.

Jako zajímavost chceme sdělit, že na příští nedělní mši v 10:30 si dětská schola připravila dětské velikonoční ordinárium.