Po skončení postní doby dnešní slavností začínáme období velikonoční. Je to čas radosti z Ježíšova vítězství a ujišťování sebe, že náš Pán vstal z mrtvých.

Děkujeme všem za společné prožívání postní doby a velikonočního tridua. Formou postní almužny jsme dohromady přispěli 23.710,- Kč pro paulínské misionáře v Kamerunu a Jižní Africe a 5.361,- Kč; na květiny k Božímu hrobu.

Srdečně děkujeme za hojnou účast při bohoslužbách i v přípravě kostela. Pán Bůh zaplať otci Dominikovi a týmu dobrovolníků za úklid kostela, výzdobu Getsemanské zahrady, Božího hrobu a všech oltářů. Pán Bůh zaplať také ministrantům, lektorům a zpěvákům, našim varhanicím i hudební skupině Mercedes-Band. Děkujeme také za vaše přání, přízeň a hojné dary pro kněze a farnost.

V sobotu a neděli světíme velikonoční pokrmy po každé mši svaté.

Mše svaté v neděli a pondělí budou podle slavnostního řádu.

Probíhá novéna k Božímu milosrdenství v jejíž rámci se modlíme před večerní mší svatou v 16:30. Novéna končí příští neděli slavností Božího milosrdenství.

Sbírka z Velkého pátku a pokladničky u Božího hrobu je určena pro křesťany ve Svaté zemi. Nedělní sbírka je určena pro solidární fond biskupství. Příští týden bude sbírka na opravy kostela a fary.

Tento týden je první čtvrtek, pátek a sobota v měsíci. Ve čtvrtek modlitba za kněze v 15:50. V sobotu večeřadlo v 15:15.

Přímluvná modlitba bude 4. a 25. dubna. Přihlaste se u otce Dominika.

Před námi do příští neděle je velikonoční oktáv, páteční půst není povinný.

V pondělí bude slavit narozeniny náš pastorační asistent pan Honza. Pamatujme na něho v modlitbách.

Přejeme vám a vašim blízkým požehnané velikonoční svátky...