Dnešní nedělí Božího milosrdenství končíme oktáv Slavnosti zmrtvýchvstání Páně. Pořád ale setrváváme v době velikonoční. Je to čas zjevování Ježíše zmrtvýchvstalého svým učedníkům a ujišťování jich i nás, že je živý a působí v lidské každodennosti už pro vždycky.

Zítra je z 25. března přesunutá slavnost Zvěstování Páně. Mše svaté v 7:00 a 17:00 hodin.
Od tohoto dne už budou všechny mše svaté slouženy ve farním kostele.

V pátek je adorační den farnosti. Výstav Nejsvětější svátosti od 15 hodin v kostele. Po večerní mši svaté další čas adorace. Od 18:30 přímluvná modlitba a v 19:00 mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

Dnešní sbírka je určena na opravy kostela a fary. Během svatého týdne jsme věnovali částku 6.864,- Kč pro křesťany ve svaté zemi; o velikonoční neděli 10.057,- Kč na solidární fond biskupství. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

Uvolnila se 3 místa na pouť do Medžugorje, která proběhne 28. dubna – 5. května. V případě zájmu se můžete přihlásit do konce týdne.

V tomto roce budeme slavit výročí 30 let působení řádu Paulínů v Ostravě-Přívoze a České republice. Samotný výroční den je 15. července, ale hlavní oslavy jsme naplánovali na 29. září. Chtěli bychom spolu s vámi vzdát díky Bohu a lidem.