Všechny mše svaté včetně všedních dnů jsou už slouženy v kostele.

V úterý bude po večerní mši svaté setkání mužů.

V tomto roce budeme slavit výročí 30 let působení řádu Paulínů v Ostravě-Přívoze a České republice. Hlavní oslavy jsme naplánovali na 29. září. Chtěli bychom spolu s vámi vzdát díky Bohu a lidem. Máme s tím i svázanou prosbu: jestli někdo máte u sebe fotky z té doby, prosím dejte nám vědět, chtěli bychom je zkopírovat a společně si zavzpomínat. Vítány jsou také svědectví a vzpomínky na pastorační službu a život farnosti.

Chystáme se na zvolení členů pastorační a ekonomické rady farnosti. Popřemýšlejte prosím, kdo by chtěl se na tom podílet osobně nebo měl návrh na vhodného kandidáta. Bydliště na území farnosti není podmínkou.

Jsou ještě 2 volná místa na pouť do Medžugorje, která proběhne 28. dubna – 5. května. V případě zájmu se můžete přihlásit u otce Dominika.

Příští týden slavíme neděli dobrého pastýře - Den modliteb za povolání k duchovního stavu.
Bude také mše svatá v polštině ve 14:00 hodin a pobožnost k Pražskému Jezulátku v 16:15.

Příští čtvrtek 25. dubna bude přímluvná modlitba.

Sbírka z minulé neděle na opravy kostela a fary činila 7.618,- Kč. Děkujeme všem našim dobrodincům.