Zveme k modlitbě Křížové cesty. Každý pátek od 16:15 v kapli na faře a v neděli od 10:00 v kostele s dětmi. Při nejbližší páteční křížové cestě se budeme modlit za mládež.

Mše svatá v polštině bude v neděli 17. března ve 14:00 v kapli na faře.

V tento den bude v kostele od 16:15 pobožnost k Pražskému Jezulátku.

V úterý 19. března slavíme slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je to doporučený svátek. 
Mše sv. v 8:00 v kapli na faře a v 17:00 v kostele. Během nich bude zasvěcení mužů pod ochranu sv. Josefa. Jste srdečně zváni.

Po večerní mši svaté v tento den bude na faře setkání pro muže.

Ve čtvrtek 21. března od 18:00 se bude konat přímluvná modlitba. Můžete se na ni domluvit s otcem Dominikem.

Příští pondělí 25. března bude Den modlitby 24/1 a postu za farnost. Rozpis na modlitbu najdete vzadu na stolku.

Blíží se Svatý týden. Rozpis bohoslužeb o svátcích najdete ve vývěsce a na letáčcích vzadu na stolku.
Kdo by se chtěl zapojit do čtení pašijí na Květnou neděli nebo Velký pátek, může se přihlásit u otce Roberta nebo otce Dominika.
Na Velký pátek a Bílou sobotu bude kostel po celý den otevřen k modlitbě. Vzadu na stolku je tabulka, do které se můžete napsat na modlitební službu.
Těšíme se na společné prožívání největších tajemství naší víry.

Ve středu 27. března v 16:00 bude na faře velikonoční večeře pro děti. Můžete se přihlásit do neděle 24. března.

Vzadu na stolku jsou letáčky s informacemi ohledně Duchovní adopce - modlitby za nenarozené děti, jejichž život je ohrožen a jejich rodiče. Duchovní adopci zahájíme v neděli 24. nebo v pondělí 25. března. Samotná slavnost zvěstování Páně je letos z liturgických důvodů přesunuta na 8. dubna.

Děkujeme za vaše dary na postní almužnu a květiny k Božímu hrobu.

V pondělí 25. března plánujeme od 13:00 úklid kostela. Kdo můžete, přijďte prosím pomoci.

Příští týden bude už Květná neděle. Každá mše svatá začíná pod kúrem žehnáním ratolestí a slavnostním průvodem k oltáři.