Zveme k modlitbě Křížové cesty. Každý pátek od 16:15 v kapli na faře a v neděli od 10:00 v kostele s dětmi. Při nejbližší páteční křížové cestě se budeme modlit za manžele a rodiny.

Mše svatá v polštině bude příští neděli 17. března ve 14:00 v kapli na faře.

V tento den bude také pobožnost k Pražskému Jezulátku – v kostele. Své díky a prosby můžete vložit do označené krabičky.

V úterý 19. března slavíme slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je to doporučený svátek. 
Mše sv. zasvěcení mužů pod ochranu sv. Josefa v 8:00 v kapli na faře a v 17:00 v kostele.

Po večerní mši svaté 19. března srdečně zveme muže na faru na setkání.

Ve čtvrtek 21. března po večerní mši svaté je přímluvná modlitba. Můžete se na ni domluvit s otcem Dominikem.

Na pondělí 25. března se plánuje úklid kostela. Kdo můžete, přijďte prosím pomoci.

Pomalu se blíží Svatý týden. Kdo by se chtěl zapojit do čtení pašijí na Květnou neděli nebo Velký pátek, může se přihlásit u otce Roberta nebo otce Dominika.

Vzadu na stolku jsou letáčky s informacemi ohledně Duchovní adopce - modlitby za dítě ohrožené potratem a jeho rodiče. Duchovní adopci zahájíme v neděli 24. nebo pondělí 25. března.

Sbírka z minulé neděle na opravy kostela a fary činila 8.262,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Děkujeme za vaše dary na postní almužnu a květiny k Božímu hrobu. Můžete přispívat po celou postní dobu.

Děkujeme Petrovi a mužům z Nové šance za pomoc s úklidem kolem kostela a fary a odvozem odpadu. Velký dík patří také Vojtěchovi.

9. března oslavil otec Dominik svůj svátek. Přejeme mu za celou farnost Boží požehnání, ochranu Panny Marie a plnost darů Ducha svatého.