Dnes je sbírka Haléř sv. Petra. Děkujeme za vaše dary. Kvůli tomu sbírka na opravy bude přeložena na další neděli 3. března.

V pondělí 26. února bude Den modlitby 24/1 a postu za farnost. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.

V pondělí 26. ledna je od 13 hodin úklid kostela. Kdo můžete, přijďte prosím pomoci.

Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Modlitba Večeřadla bude v sobotu v 15:15.

V neděli 3. března bude po ranní mši svaté setkání členů Živého růžence.

V prožívání postní doby nám bude pomáhat rozjímání Křížové cesty Pána Ježíše. Každý pátek od 16:15 v kapli na faře a v neděli od 10:00 v kostele s účastí dětí. K nejbližší páteční křížové cestě zveme hlavně muže.

Během postní doby je v kostele pokladnička, do které můžeme dávat naši postní almužnu. Shromážděné prostředky budou využity na podporu paulínských misionářů v Kamerunu a jižní Africe. Pokladnička je umístěna u stolku s mešními obětními dary. Ať i dar našeho srdce je spojený s obětí Krista za spásu světa.

Také můžete přispívat na květinovou výzdobu Božího hrobu.

Srdečně zveme muže na setkání na faře - v úterý 27. února po večerní mši svaté.

Zbývá ještě několik volných míst na pouť do Medžugorje. Přihlásit se můžete do konce března u otce Dominika.