V prožívání postní doby nám bude pomáhat rozjímání Křížové cesty Pána Ježíše. Každý pátek od 16:15 v kapli na faře a v neděli od 10:00 v kostele s účastí dětí. Tu nejbližší páteční křížovou cestu povedou sestry Misionářky Lásky.

Další pomůckou je malá knížka Průvodce postní dobou. Vezměte si prosím ze stolku.

Během postní doby bude v kostele pokladnička, do které můžeme dávat naši postní almužnu. Shromážděné prostředky budou využity na podporu paulínských misionářů v Kamerunu a jižní Africe. Pokladnička je umístěna u stolku s mešními obětními dary. Ať i dar našeho srdce je spojený s obětí Krista za spásu světa.

Mše svatá v polštině bude v neděli 18. února na faře ve 14:00.

V tento den bude také Pobožnost k Pražskému Jezulátku od 16:15 v kostele.

Příští neděli 25. února bude sbírka Haléř sv. Petra. Kvůli tomu sbírka na opravy bude přeložena na další neděli 3. března.

Příští pondělí 26. února bude Den modlitby 24/1 a postu za farnost.

Setkání pro muže bude v úterý 27. února po večerní mši svaté.

V sobotu 23. března chystáme výlet do Polského Těšína na divadelní představení Umučení Krista. Přihlásit se můžete do konce února.

Do konce března se můžete přihlásit na pouť do Medžugorje. Informace na letáčcích vzadu na stolku.