Tento týden je Popeleční středa, která nás uvádí do postní doby. Je to den přísného postu. Mše svaté s udělováním popelce v 8:00 a 17:00 v kostele.
Popelec budeme udělovat také další neděli.

V prožívání postní doby nám bude pomáhat rozjímání Křížové cesty Pána Ježíše. Každý pátek od 16:15 v kapli na faře a v neděli od 10:00 v kostele s účastí dětí.

Další pomůckou bude malá knížka Průvodce postní dobou. Vezměte si prosím ze stolku.

Během postní doby bude v kostele pokladnička, do které můžeme dávat naši postní almužnu. Shromážděné prostředky budou využity na podporu paulínských misionářů v Kamerunu a jižní Africe.

Mše svatá v polštině bude v neděli 18. února na faře ve 14:00.
V tento den bude také Pobožnost k Pražskému Jezulátku od 16:15 v kostele.

O víkendu 23. - 25. února proběhne jarní setkání Školy Marie. Plakátek je ve vývěsce.

V sobotu 23. března chystáme výlet do Polského Těšína na divadelní představení Umučení Krista (v polštině). Přihlásit se můžete do konce února.

Do konce března se můžete přihlásit na pouť do Medžugorje. Informace na letáčcích vzadu na stolku.

Hledáme kuchařku. Jestli by nám chtěl někdo pomoct jakýmkoliv způsobem s vařením na faře, prosím dejte vědět otci Robertovi. Způsob pomoci a podmínky domluvíme.

Fotka od Andrew Martin z Pixabay