Po ranní mši svaté 4. února zveme na setkání živého růžence.

Tento týden je druhý pátek v měsíci.
Adorační den farnosti od 9 hodin v kapli na faře. Mše svatá jako obvykle v 17:00 hodin. V 18:30 pak společná adorace, přímluvná modlitba a pomazání olejem sv. Charbela a mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

Farní karneval pro děti pořádáme v sobotu 10. února od 14:00 hodin v tělocvičně CZŠ Přemysla Pittra. S sebou klobouk vyrobený z novin a přezuvky.

Příští neděle 11. února je také dnem památky Panny Marie z Lourdes a Světovým dnem nemocných. Jako způsob péče o seniory a nemocné naší farnosti bude společné udělování svátosti pomazání nemocných a modlitba (při každé mši svaté). Před mší svatou svátost smíření.

O víkendu 23. - 25. února proběhne jarní setkání Školy Marie. Plakátek je ve vývěsce. Další informace a svědectví najdete v lednovém Okně nebo také na webu farnosti.

V sobotu 23. března chystáme výlet do Polského Těšína na divadelní představení Umučení Krista (v polštině). Přihlásit se můžete do konce února u otce Dominika.

Do konce března se můžete přihlásit na pouť do Medžugorje. Informace na letáčcích vzadu na stolku a u otce Dominika.

Do sbírky na opravy z minulé neděle jste přispěli částkou 9.842,- Kč. Pán Bůh zaplať!

Do pokladniček Tříkrálové sbírky se v naší farnosti nasbíralo 55.331,- Kč. Charita Ostrava srdečně děkuje koledníkům i dárcům.

Na svátost manželství se připravují Lukáš Litvik a Elisabeth Lagronová.