Ve svých 63 letech přijala v naší farnosti svátost křtu. Dokud ji to zdravotní problémy dovolovaly zúčastňovala se aktivně života farnosti. Nejen děti ji znaly a oslovovaly jménem Libuško. Foto z jedné z divadelních her při nápovědě. Vzpomeňme v modlitbě. RIP.