V pondělí 29. ledna je Den modlitby 24/1 a postu za farnost. Vzadu na stolku je modlitební seznam. Můžete se zapsat. Děkujeme.

Ve středu 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.

Tento týden je první čtvrtek, pátek a sobota v měsíci.
Ve čtvrtek bude modlitba za kněze a nová povolání od 15:50.
V sobotu února výjimečně modlitba večeřadla nebude.

V pátek 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svaté budou v kostele v 8:00 a 17:00 hodin. Přineste si prosím svíce k posvěcení.

V sobotu je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Při mši svaté v kostele se bude udělovat svatoblažejské požehnaní, případně i v neděli.

V neděli 4. února po ranní mši svaté zveme na setkání živého růžence.

Farní karneval pro děti pořádáme příští sobotu 10. února od 14:00 hodin v tělocvičně CZŠ Přemysla Pittra. Úkolem dětí letos bude přijít s vyrobeným kloboukem z novin.

O víkendu 23. - 25. února proběhne jarní setkání Školy Marie. Plakátek je ve vývěsce. Další informace a svědectví najdete v Okně nebo také na webu farnosti.

V sobotu 23. března chystáme výlet do Polského Těšína na divadelní představení Umučení Krista (v polštině). Přihlásit se můžete do konce února u otce Dominika.

Do konce března se můžete přihlásit na pouť do Medžugorje. Informace na letáčcích vzadu na stolku a u otce Dominika.

V kostele je nová výstava fotek z dění farnosti a také vzpomínková výstava na paní Janu Barčovou.
Děkujeme za pomoc při povánočním úklidu kostela. Pán Bůh zaplať.

Na biblický apoštolát se vybralo při sbírce z minulé neděle 8.126,- Kč.
Dnešní sbírka je určena na opravy. Pán Bůh zaplať všem dárcům.