Dnes slavíme neděli Božího slova. Sbírka je určena na Biblický apoštolát. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Pobožnost k Pražskému Jezulátku bude 21. ledna od 16:15 v kostele.

Pokud byste chtěli posílit nově vznikající chrámový sbor, přijďte na faru v pondělí v 15:30.

Setkání mužů bude v úterý 23. ledna po večerní mši svaté v kapli na faře.

Každé úterý večer po mši svaté je na faře taneční setkání pro seniory. Jste srdečně zváni.

Na přímluvnou modlitbu můžete přijít 25. ledna. Domluvte se prosím předem s otcem Dominikem.

V sobotu 27. ledna v 9 hodin je povánoční úklid kostela. Kdo můžete, přijďte prosím pomoci. Děkujeme. 

Příští neděli 28. ledna bude sbírka na opravy kostela a fary.

V pondělí 29. ledna bude Den modlitby 24/1 a postu za farnost. Vzadu na stolku je seznam, ve kterém si můžete vybrat půlhodinku, kdy se budete modlit. Děkujeme.

Do konce března se můžete přihlásit na pouť do Medžugorje. Informace na letáčcích vzadu na stolku a u otce Dominika.