Když ostravská pobočka vznikla jako první v Česku, scházelo se na jejích setkáních i 80 lidí. Dnes jsou víkendovky komornější. Foto: z archivu ostravské pobočky Školy Marie

O škole a její spiritualitě…

Škola křesťanského života a evangelizace (zkráceně zvaná Škola Marie) vznikla v roce 2000 na Ukrajině, konkrétně v Krasilově, kde ji založil P. Piotr Kurkiewicz, polský kapucín, který byl do loňského roku také jejím ředitelem. Škola působí pod vedením krakovské provincie řádu kapucínů.

Jedná se katolické formační a evangelizační hnutí, které má za cíl uvádět člověka do živého vztahu s Bohem a k plnému životu v církvi. Základním pilířem je osobní vztah s Ježíšem Kristem jako Pánem a Spasitelem, který vyrůstá z osobní modlitby. Teprve když se skutečně setkám s Bohem a žiju s ním svůj každodenní život, mohu o tomto vztahu svědčit druhým, což je podsta-ta evangelizace. Škola je určena pro dospělé, úvodní stupně jsou výborné například jako příprava na křest. Škola je ekumenicky otevřená.

Velkým inspiračním zdrojem školy je Hnutí Světlo – Život (Oáza) P. Franciszka Blachnického, s důrazem na osobní i společné rozjímání Božího slova a jeho uvádění do života podle vzoru Panny Marie. Škola se také hlásí k Charismatické obnově, snaží se být otevřená pro vedení Ducha svatého a zároveň touží v jeho moci a skrze jeho dary a charismata sloužit lidem, kteří hleda-jí uzdravení, osvobození, posvěcení a proměnění. Cílem není jen předávání informací a praktických dovedností, ale především vytvoření prostoru pro setkání – jak s Bohem, tak mezi lidmi navzájem.

Účastníci, kteří prošli formací, mohou ve škole postupně začít působit jako sloužící (animátoři). Mohou si tedy velmi prakticky vyzkoušet, jaká služba je jim vlastní: někdo zjistí, že je nejra-ději v kuchyni a maže chleby, jiný zpívá nebo hraje při mši nebo modlitbě chval, další si zkusí být lektorem nebo ministrantem a někdo se zase najde v přednášení nebo rád vede společ-né rozjímání nebo modlitbu chval či přímluvnou modlitby a další. Všichni tak mohou objevit svá konkrétní osobní obdarování.

O vzniku ostravské pobočky…

Ostravská pobočka vznikla v roce 2010 ve farnosti Ostrava-Přívoz. Dnes má duchovní vedení ostravské školy na starost P. Robert Jasiulewicz, který je od loňského září farářem v Přívoze. V začátcích, kdy byla ostravská pobočka jediná v republice, se na setkání sjíždělo třeba kolem 80 lidí, po vzniku dalších poboček se lidé rozptýlili, takže je to mnohem komornější. Dnes v Česku fungují další pobočky v Brně, Praze a Českých Budějovicích.

O formaci…

Formace ve Škole Marie je rozložená na šest let, ale nelekejte se. Neskládají se žádné zkoušky a kdo se v této spiritualitě najde, ten roky nepočítá. Od čtvrtého stupně výš přijíždějí vyučovat zkušení lídři z Ukrajiny, což je vzhledem k aktuální válečné situaci v současné době složité. Pátý ročník se pak koná formou dvoutýdenního letního setkání v Krasilově, což bohužel nyní také není možné.

okno3

Každý rok bývají tří víkendová setkání během roku (podzim, zima, jaro) a jedno letní setkání, které trvá 10 dní a v Česku je jedno společné pro všechny. Běžný denní program vypadá tak, že ráno začínáme rozjímáním úryvku z Písma, po snídani následuje společná modlitba chval, pak dopoledne dvě přednášky a uprostřed dne mše svatá. Po obědě je možnost adorace, svátosti smíření a přímluvných modliteb, pak třetí přednáška a sdílení ve skupinkách. Večer je společný modlitební program. Mezi tím je také dost času na hovory u kafe, což je mimochodem velmi speciální čas, kdy Pán rád oslovuje skrze bratry a sestry.

O ikoně patronky školy…

Ikona zobrazuje patronku školy – Mat-ky Církve. Napsala ji františkánská řádová sestra jen pár let před vznikem školy. Panna Marie je zobrazena s holubicí symbolizující Ducha svatého, kterého ale nedrží v rukou, nesvírá, nýbrž dovoluje mu jednat, jak sám chce, a nechává se jím vést. Když se pozorně podíváte, každá její ruka má stejný sklon jako jedno z křídel holubice, jako by se Maria neustále nasměrovávala podle toho, kam jí Duch svatý ukazuje.

Eva Slováčková

Anketa: Co pro vás Škola Marie znamená?

Marta Porubová, jedna ze zakládajících osobností ostravské Školy Marie:

okno2 Když mě na pouti národů v Tjačivu na Zakarpatské Ukrajině oslovil o. Piotr Kurkiewicz s tím, zda bychom založili v Ostravě Školu křesťanského života a evangelizace, netušil, že se dotkl mého dávného snu. A já netušila, že tutéž touhu měl i o. Bogdan Stępień z přívozské farnosti. Když jsme se všichni tři potkali, nic nám nemohlo stát v cestě. Kromě znalostí a praktických podnětů do duchovního života se škola od počátku vyznačovala nepřehlédnutelným fenoménem – rodinnou atmosférou. Hned při prvních setkáních, která byla plná radosti a euforie, se mezi námi a stále nově příchozími vytvářela srdečná, pevná pouta. Mnozí osamocení, z nefunkčních rodin, se vyjadřovali, že našli novou rodinu. I když už ve škole několik let nepůsobím, toto „pouto k rodině školy“ přetrvává.

Kateřina:

Ano, vidím to podobně jako Marta. To nejpodstatnější, co mi škola dala, možná ani nedokážu dost dobře zformulovat. Zpočátku to jistě byly přímluvné modlitby a chvály, časem to bylo spíše společenství lidí, kteří všichni velmi intenzivně hledají Boha. Přednášky jsou sice zřejmě základem všech setkání, koneckonců se to jmenuje škola, ale je to podobné jako v každé škole: člověk časem většinu zapomene, ale to, co zůstane, ten hluboký otisk, to celkové nasměrování, právě toto mě pravdě-podobně přivedlo k mnohem hlubší a vědomější katolické víře. Velkou vý-hodou školy je dlouhodobá formace, mimo jiné to znamená, že se pořád mám kam vracet. Škola se mi stala tak trochu rodinou se vším, co k tomu patří: občas vás tam něco nebo někdo štve, ale Bohu díky za ni!

Marie:

Jmenuji se Marie a jsem „školačkou“ od vzniku ostravské pobočky školy. Na počátku mého rozhodnutí stála touha po vzdělávání a křesťanské formaci, s evangelizací jsem nepočítala. Zpočátku jsem váhala, formace trvá několik let a vyžaduje obětovat volný čas, určitou dávku pokory a trpělivosti, měla jsem obavy, jak školu skloubím s rodinným životem. Díky manželově pochopení a pomoci jsem ve škole dodnes – jako sloužící. Kromě mnoha krásných lidských setkání a přátelství, zážitků na letních setkáních mi škola pomohla v prohloubení různých druhů modlitby (rozjímání, chvály, přímluvná, za vnitřní uzdravení a osvobození…), v hledání a poznávání Boží blízkosti a přítomnosti, v sebepoznávání. Mimo jiné jsem se z přednášek dozvěděla i spoustu užitečných impulsů a podnětů pro praktický křesťanský život, např. jak vychovávat děti, hospodařit s financemi a volným časem, jak svědčit o víře a svoji víru obhájit… Škola nám pomáhá v hledání identity milovaného Božího dítěte a je radostné pozorovat, jak se „školáci“ během formace proměňují, rostou ve víře, objevují své osobní obdarování, zbavují se některých svých falešných představ a stávají se vnitřně silnějšími a svobodnějšími a nakonec jsou schopni sami sloužit ve společen-ství církve.

S. Augustina SMFO:

Toužila jsem prohloubit svůj duchovní život, setkat se s Pánem a s lidmi. Bůh mi toto přání vrchovatě splnil. Přesto, že jsem řádová sestra, spoustu věcí ne-vím, neumím a jsem vděčná za každou přednášku, protože je to ze života, je to svědectví, příklad. Je to velkým oboha-cením i proto, že je to protkáno příklady ze života přednášejících, kterými jsou i laici. Toho si velice vážím!

Na škole se setkávám se spoustou krásných lidí – vnitřně krásných, nádherných! Přicházejí „pomačkaní“ a odcházejí „prozáření“ – jak říkával P. Piotr Kurkiewicz. Jsem velmi vděčná za možnost přímluvné modlitby; mnohokrát mi pomohla zorientovat se a také projít těžkou životní zkouškou! Děkuji za možnost sv. zpovědi! Skupinky jsou také skvělé, když se vytvoří prostor důvěry a otevřenosti. S úžasem jsem hleděla, že i druzí mají podobné problémy jako já, že tedy nejsem až tak moc „divná“.

Beata:

Na setkáních Školy jsem byla často v úžasu nad tím, jak přednášející, převážně laici, prostými, jednoduchými slovy uměli mluvit o Bohu a mi hořelo srdce. K tomu jim pomohla Škola. U velkého společného stolu a dobrého jídla jsem se cítila jak v rodině.

Připravil tým Školy Marie. Do diecézního časopisu OKNO 1/2024 zpracoval Ondřej Elbel.

Pozvánka

Zimní setkání Školy Marie se uskuteční 23.-25. února v salesiánském středisku mládeže Don Bosco v Ostravě, Vítkovická 28, a to pro stupně 0A (kérygma – pro nově příchozí), 0B (David), a I. (učednictví), dle počtu přihlášených. Bližší informace a přihlašování na www.skolamarie.cz, případně na tel. 777 988 178, 608 307 277.

Jarní setkání v Ostravě: 19.-21. dubna.

Letní setkání v Hájku u Prahy: 19.-28. července.