260_1700818646

Zveme Vás ke společné modlitbě.

Audiozáznam mariánských homílií

1. den - Proč si Bůh vybral Marii za matku Ježíše Krista (o. Dominik)

2. den - Panna Maria nás učí pokoře (o. Robert)

3. den - Panna Maria odpouštějící (o. Robert)

4. den - Bohatství Panny Marie (o. Dominik)

5. den - Mariino srdce (o. Robert)

7. den - Mariina láska k Otci (o. Robert)

8. den - Panna Maria nás učí poslouchat Ježíše (o. Dominik)

9. den - Maria, dům na skále (o. Dominik)+

Text novény si můžete stáhnout v PDF souboru z našich stránek. novena