Dnes 26. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále.
V katedrále je to poutní slavnost.
Dnešní sbírka je určena na opravy kostela a fary.
Sbírka z minulé neděle na katolická média činila 6.513,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Dnes v neděli v 17:30 můžeme v České televizi sledovat už první adventní koncert na podporu Centra pro rodinu a sociální péči.

V pondělí 27. listopadu je den modlitby 24/1 a postu za farnost. Na modlitbu se můžete zapsat vzadu na stolku. Děkujeme.

29. listopadu je Červená středa. Budeme se modlit za pronásledované křesťany.

Tento týden je první pátek a sobota v měsíci. Zveme na faru na růžencovou modlitbu večeřadla v sobotu v 15:15.

Příští neděli 3. prosince začínáme advent. Při mších svatých v sobotu večer i v neděli se budou žehnat adventní věnce.
Po ranní mši svaté bude setkání členů živého růžence.
Na mši svaté v 10:30 čeká na děti překvapení.

O adventních nedělích pro děti bude na mších v 10:30 připraven adventní program a v soboty roráty.
Pro dospělé bude k dispozici sešitek průvodce adventem.

Děkujeme, že stále přispíváte na nový betlém a vánoční výzdobu. Zůstaly ještě i nějaké postavy k adopci. Sošky už dorazily a připravuje se také pro ně dřevěný přístřešek.

Farnost Stará Bělá, která se stará o chudé a mezi nimi významný počet ukrajinských válečných uprchlíků, většinou s malými dětmi a starými lidmi, nás požádala o podporu v podobě trvanlivých potravin. Jestli můžete, tak prosím podpořme společně lidi opravdu potřebné. V kostele a v týdnu kapli můžeme nechávat potraviny a drogerii v připraveném koši.

Lidé z Nové šance nám často pomáhají při různých pracích v kostele i farnosti. Jestli někdo může, tak prosím udělejme pro ně krabičku cukroví, ať mají hezké Vánoce. Můžete nechat na faře.