Dnes 19. listopadu je světový den chudých. Sbírka je určena na katolická média. Pán Bůh zaplať.
Ve 14:00 hodin jste zváni do farní kaple na mši sv. v polštině.
Před večerní mší sv. bude pobožnost k Pražskému Jezulátku.

Zveme ke společné modlitbě růžence za naše zemřelé blízké. Před mší svatou.

Od 19. do 26. listopadu probíhá Týden modliteb za mládež. Vzadu na stolku jsou letáčky s modlitbou.

O víkendu 24.–26. listopadu pak proběhne ve Fulneku BISCUP - diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Martinem.

Pondělní mše svaté u sester Misionářek Lásky budou začínat už v 16:30.

V úterý 21. listopadu je Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Zveme seniory do taneční školy, je na faře každé úterý po mši svaté.

Srdečně zveme muže na setkání. Bude v úterý 21. listopadu po mši svaté.

Ve středu 22. listopadu je památka sv. Cecílie, panny a mučednice.

V pátek 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků.

Setkání chrámového sboru bude v sobotu 25. listopadu v 15:00 hodin na faře.

Příští neděli 26. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále. Je to poslední neděle církevního roku. 
Sbírka této neděle bude určena na opravy kostela a fary.

V pondělí 27. listopadu je den modlitby 24/1 a postu za farnost. Na modlitbu se můžete zapsat vzadu na stolku. Děkujeme.

Srdečně zveme na dvoudenní poutní zájezd do Wadowic, Kalwarie Zebrzydowske a Krakówa Lagewnik. Koná se od 30. listopadu do 1. prosince. Přihlásit se můžete do 22. listopadu. Cena je 900,- Kč. Bližší informace na plakátku ve vývěsce nebo u otce Dominika.

V letošním roce jsme se rozhodli pořídit nový betlém. Zveme Vás k účasti a prosíme o podporu. Můžete přispět do pokladničky označené „Dar na betlém a vánoční výzdobu“. Můžete také přispět osobně na faře nebo poslat finanční dar na účet farnosti. Je možné si vybrat část betléma - některou ze soch, kterou chcete „adoptovat“.

Během zimního období budou mše svaté ve všední dny od pondělí do soboty slouženy v kapli na faře. Nedělní mše svaté zůstávají v kostele. V lavicích se bude topit, tak prosíme zavírejte dveře.