Milé sestry a bratři,

sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize či internetové portály, tvoří nedílnou součást našich životů. Díky katolickým médiím jsme pravidelně informováni o dění v církvi doma či ve světě, ale jsou také významným evangelizačním a pastoračním nástrojem.

Česká biskupská konference proto vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí, která letos připadá na 19. listopadu, kostelní sbírku, jejíž výtěžek bude určen právě na sdělovací prostředky.

O příspěvek z výnosu sbírky se mohou ucházet media s naddiecézním přesahem, která slouží k hlásání evangelia, katechezi či křesťanské výchově. O rozdělení výnosu sbírky následně rozhodne plenární zasedání ČBK.

Děkujeme Vám předem za Vaši štědrost a i za tu, kterou jste projevili v minulém roce!

Vaši čeští a moravští biskupové