Ve čtvrtek 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské baziliky.

V pátek 10. listopadu si připomínáme památku sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

V sobotu 11. listopadu je památka sv. Martina, biskupa.

Od 4. do 12. listopadu zveme k modlitbě novény ke sv. Anežce České, vždy po mši svaté na úmysl vlasti, farnosti, za pokoj a na soukromé úmysly účastníků.

Tento týden je druhý pátek v měsíci. Po celý den bude možnost adorace Nejsvětější svátosti. Mše svaté budou v 17:00 a v 18:30 bude adorace, přímluvná modlitba s pomazáním oleje sv. Charbela a mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

Taneční škola pro seniory je na faře každé úterý po večerní mši svaté.

Toto úterý 7. listopadu je na faře po večerní mši svaté setkání pro muže. Srdečně zveme!

O víkendu 10.-12. listopadu proběhne podzimní setkání Školy Marie. Jste všichni srdečně zváni!

Na přímluvnou modlitbu se můžete domluvit s o. Dominikem 16. listopadu.

Po celý měsíc se modlíme „Otčenášky“ - růženec za naše zemřelé blízké. Zveme ke společné modlitbě v pondělí v 6:00 hodin, ostatní dny v týdnu v 16:00 hodin. Jména zemřelých blízkých můžete ještě odevzdat v sakristii nebo poslat přes internetové stránky farnosti.

V týdnu po Vzpomínce na všechny věrné zemřelé lze získat odpustky spojené s návštěvou hřbitova. Podmínkami jsou: v daný den návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání; a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Vyšlo nové číslo diecézního časopisu OKNO.

Sbírka na opravy z 29. října činila 8.876,- Kč. Pán Bůh zaplať za každý váš dar.

Děkujeme za vaši účast na Průvodu svatých a také za napečené dobroty. Pán Bůh zaplať.

Srdečně děkujeme za pravidelný úklid kostela. Pán Bůh zaplať.

Přijímáme úmysly mší svatých na příští rok.