Mše svatá v polštině bude v neděli 17. září ve 14 hodin.
V 16:15 bude v tento den pobožnost k Pražskému Jezulátku.

S novým školním rokem opět startují studentské mše svaté VKH Ostrava, které se konají každé úterý v Ostravě-Pustkovci. Zahajovací mši sv. 19. září v 19 hodin v kostele v Ostravě-Pustkovci bude celebrovat biskup Martin.

Ve středu 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Taegona, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků.

Ve čtvrtek 21. září slavíme svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Na přímluvnou modlitbu za vaše nemoci, rozhodnutí a problémy můžete přijít 21. září. Na čase se prosím domluvte předem s otcem Dominikem.

V sobotu 23. září si připomínáme památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Srdečně vás zveme na mši svatou v neděli 24. září v 10:30, při které otec Libor Botek, ostravský děkan uvede otce Roberta na místo faráře naší farnosti.

Příští neděli 24. září bude sbírka na opravy kostela a fary.

V sobotu 7. října se uskuteční diecézní pouť do Frýdku. Z Přívozu pojedeme autobusem od kostela ve 14:30. Cena je 150,- Kč. Přihlásit se můžete do konce září.

Dotkni se nebe - pouť rodičů zasažených ztrátou dítěte proběhne v Králíkách 13.-16. října. Plakátek s informacemi najdete ve vývěsce.

Zveme děti na náboženství na faru. Vzadu na stolku jsou přihlášky.

Také bude probíhat příprava na první svaté přijímání dětí i dospělých a podle zájmu i příprava na křest pro dospělé a svátost biřmovaní. Pokud ještě plně nečerpáte z bohatství svátostí, nebojte se přijít domluvit se s otcem Robertem.

Vzadu v kostele kousek od zpovědnice o. Dominika byla znovu otevřena zpovědní místnost. Můžete ji využít ke svátosti smíření nebo k rozhovoru s knězem.

Na svátost manželství se připravují Lukáš Karvai a Denisa Šťuková.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili Lidových misií a také za vaše dary o. Kalikstovi.

Dnešní sbírka 17. září je určena na církevní školy. Pán Bůh zaplať!