V neděli 10. září končí misie v naší farnosti. Doneste si prosím kříže k požehnání. Při každé mši svaté žehnání kříže. Žehnání misijního kříže v boční kapli Panny Marie bude při mši svaté v 17:00 hodin.

Ve středu 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
V tento den bude v 19:00 hodin Fatimský večer. Zveme vás je společné modlitbě, přineste si prosím s sebou svíčky.

Ve čtvrtek 14. září je svátek Povýšení svatého kříže.

V pátek 15. září je památka Panny Marie Bolestné.

V sobotu 16. září je památka sv. Ludmily, mučednice.

Příští neděli 17. září bude sbírka na církevní školy.
Mše svatá v polštině bude v neděli 17. září ve 14 hodin.
V 16:15 bude v tento den pobožnost k Pražskému Jezulátku.

Na přímluvnou modlitbu za vaše potřeby můžete přijít 14. a 21. září. Na čase se prosím domluvte předem s otcem Dominikem.

Srdečně vás zveme na mši svatou v neděli 24. září v 10:30, při které otec Libor Botek, ostravský děkan uvede otce Roberta na místo faráře naší farnosti.

Zveme děti na náboženství na faru. Vzadu na stolku najdete přihlášky do náboženství.

Také bude probíhat příprava na první svaté přijímání dětí i dospělých a podle zájmu i příprava na křest pro dospělé a svátost biřmovaní. Takže pokud vám některá ze svátostí chybí, neváhejte se přijít domluvit s otcem Robertem.

Nově si můžete vybrat, kde budete chtít prožít svátost smíření, ke které jste prostřednictvím otce Roberta a otce Dominika srdečně zváni. Vzadu v kostele kousek od zpovědnice o. Dominika byla znovu otevřena zpovědní místnost. Můžete si zde sednout na židli nebo kleknout, poskytne vám větší soukromí.

Vyšlo zářijové číslo časopisu OKNO. Uvnitř najdete například ohlédnutí za uvedením biskupa Martina do úřadu a také rozhovor s ním o cestě naší diecéze do budoucnosti. OKNO nabízí také bohaté ohlédnutí za prázdninovými událostmi – jako třeba Světovými dny mládeže v Lisabonu.

Vzadu na stolku je také tentokrát vícestránkové zářijové číslo Přívozníku. Budeme rádi za vaše svědectví o misijích do říjnového čísla.

Zůstávají ještě volná místa (9 míst) na pouť do Říma, která proběhne od 23. do 30.9. Více informací v zákristii nebo na faře.

Srdečně děkujeme za pomoc při stěhování otce Franciszka i otce Roberta.

Také děkujeme ženám za pravidelný úklid kostela. Pán Bůh zaplať!

Srdečně děkujeme otci Kalikstovi za jeho službu jako misionáře farních misií, hlasatele Božího slova. Dnešní sbírka bude našim poděkováním za misie a bude určena na potřeby františkánů v Bohumíně. Pán Bůh zaplať za vaše dary.