V neděli 3. září zvou sestry Misionářky Lásky na oslavy svátku sv. Matky Terezy na zahradu řeholního domu při ul. Palackého. Hlavním celebrantem mše svaté v 15:00 hodin bude otec Robert Jasiulewicz. Po mši svaté jste srdečně zváni na divadlo a občerstvení.

Tento týden je první čtvrtek v měsíci. Zveme k adoraci a společné modlitbě za kněze od 15:50.

V pátek 8. září je svátek Narození Panny Marie.

V naší farnosti probíhají až do příští neděle 10. září Svaté misie. Provede nás jimi otec Kalikst, františkán ze Starého Bohumína. Ve středu se budeme modlit za zemřelé, ve čtvrtek za nemocné, v sobotu za rodiny, příští neděli bude žehnání kříže. Během celého týdne jste srdečně zváni na bohoslužby a také ke svátosti smíření.

Příští neděli 10. září bude sbírka na potřeby františkánů v Bohumíně jako poděkování o. Kalikstovi za misie.

Příští středu 13. září bude v 19:00 hodin Fatimský večer.

Na přímluvnou modlitbu za vaše potřeby můžete přijít 14. a 21. září. Na čase se prosím domluvte předem s otcem Dominikem.

Mše svatá v polštině bude v neděli 17. září ve 14 hodin.
V 16:15 bude v tento den pobožnost k Pražskému Jezulátku.

Adorační den a mše sv. za uzdravení, smíření a odpuštění tento měsíc nebude. Začne od října.

Se začínajícím školním rokem je dobré pamatovat také na náboženskou výchovu dětí. Výuka náboženství bude probíhat na faře. Vzadu na stolku najdete přihlášky do náboženství.