Sbírka z dnešní neděle je určena na opravy našeho kostela a fary. Pan Bůh zaplať za každé dobro.

V pondělí 28. srpna je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Zítra 28. srpna je Den modlitby a postu za farnost. Tabulka na modlitbu je vzadu na stolku. Můžete se zapsat. Děkujeme, že pamatujete ve svých modlitbách na potřeby farnosti.

V úterý 29. srpna je památka Umučení svatého Jana Křtitele.

Ve středu 30. srpna v 19:00 se v kostele svatého Václava uskuteční modlitební večer chval na úmysl otce biskupa Martina.

Ve čtvrtek 31. srpna v 16:00 v ostravské katedrále, proběhne uvedení biskupa Martina do úřadu. V 15:55 se na dobu pěti minut rozezní zvony.

Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci. Růžencová modlitba večeřadla bude v sobotu od 15.15.

První zářijovou neděli 3. září se budeme při mši sv. v 10:30 modlit za požehnání v novém školním roce. Na závěr mše svaté bude žehnání školních tašek a potřeb.

Se začínajícím školním rokem je dobré pamatovat také na náboženskou výchovu. Vzadu na stolku najdete přihlášky do náboženství.

V neděli 3. záři začnou se svaté misie v naše farnosti. Provede nás jimi Otec Kalikst, františkán ze Starého Bohumína. Plakátek je ve vývěsce, letáčky vzadu na stolku.

V neděli 3. září zvou sestry Misionářky Lásky na oslavy slavnosti Matky Terezy. Mše svatá začne v 15:00 hodin na zahradě řeholního domu na ul. Palackého. Bude sloužit P. Mgr. Robert Jasiulewicz farář farnosti Ostrava - Přívoz . Po mši svaté bude možnost uctění ostatků Matky Terezy. Pak bude následovat divadlo a občerstvení. Srdečně zvou sestry Misionářky Lásky.

V příští neděli 3. záři bude po ranní mší svaté setkání členů živého růžence.

Na svátost manželství se připravují Dušan Holub a Petra Mižigarová.