Dnes 28. května slavíme Slavnost Seslání Ducha svatého. Po večerní mši svaté v 18:00 hodin jste srdečně zváni na farní dvorek na přátelské setkání při svatodušní vaječině.
Sesláním Ducha svatého končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí.
Mše svatá v polštině bude v neděli 28. května ve 14 hodin.

V pondělí 29. května si připomínáme památku Panny Marie, Matky církve.
V pondělí 29. května je Den modlitby a postu za farnost. Rozpis na modlitbu je vzadu na stolku. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.

V úterý 30. května je památka sv. Zdislavy.
Po večerní mši svaté bude na faře setkání seniorů a setkání mužů.

Ve středu 31. května je svátek Navštívení Panny Marie.

Tento týden je první čtvrtek, pátek a sobota v měsíci.
Ve čtvrtek 1. června je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
Od 15:50 bude adorace spojená s modlitbou za kněze a povolání.

V sobotu 3. června je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
V sobotu jste zváni na růžencové večeřadlo. Začíná v 15:15.

Na přímluvnou modlitbu můžete přijít na faru 1. a 22. června. Domluvte se prosím předem s otcem Dominikem.

Noc kostelů proběhne v pátek 2. června. Program našeho kostela i Poutnické novinky jsou vzadu na stolku, můžete si vzít pro sebe i pro své blízké. Jste všichni srdečně zváni. Dobrovolníci, kteří by rádi pomohli se mohou přihlásit u Honzy.

Příští neděli 4. června slavíme slavnost Nejsvětější Trojice.
Po ranní mši svaté bude setkání členů Živého růžence.

Příští čtvrtek 8. června bude slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté budou v 8:00 a 17:00 hodin, večerní s průvodem k oltářům po kostele.

Můžete se přihlašovat na poutní zájezd do Čenstochové 29. července. Také letos půjde ve dnech 24. - 29. července z Přívozu do Čenstochové pěší pouť. Děti zveme na letní tábor do Štěnovic, který proběhne v druhé polovině srpna.

Na svátost manželství se připravují: Imrich Šarkezi a Pavlína Balážová.

Do sbírky na opravy z minulé neděle jste přispěli 9.353,- Kč. Pán Bůh zaplať za každý váš dar.
Sbírka dnešní neděle je určena na charitu.